ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частина

6 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частинаЗавдання/Самостійна робота 106

Контрольна робота №9

 

1. Спростіть вираз: 9(х - 2у) - 3(у + 2х).
А. 3х - 5у.
Б. 11х - 21у.
B. 3x - 21y.
Г. 7x - 5y.

9х - 18у - 3у - 6х = 3х - 21у.

Відповідь: В.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 22х + 18 = 10х + 30.
А. 1.
Б. -1.
В. 4.
Г. -4.

22х - 10х = 30 - 18
12х = 12
х = 1.

Відповідь: А.

 

3. Перше число в 3 рази більше за друге. Якщо від першого числа відняти 11, а до другого додати З, то отримаємо рівні результати дій. Знайдіть задані числа.
A. 15 і 5.
Б. 18 і 6.
B. 21 і 7.
Г. 24 і 8.

Нехай друге число х, то перше 3х.
3х - 11 = х + 3, х = 7
3х - х = 3 + 11, 7 • 3 = 21
2х = 14.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть значення виразу 3 • (1/3 - 1/6у) - 1/2у, якщо у = -3.
A. -2.
Б. -4.
В. 2.
Г. 4.

3 • 1/3 - 3 • 1/6у - 1/2у = 1 - 1/2у - 1/2у = 1 - у,
якщо у = -3, то 1 - (-3) = 1 + 3 = 4.

Відповідь: Г.

 

5. Розв'яжіть рівняння: 0,3 • (4 - 2х) - 0,5 • (3х - 4) = 0,1(8 - х).

1,2 - 0,6х - 1,5х + 2 = 0,8 - 0,1х
-0,6х - 1,5х + 0,1х = 0,8 - 1,2 - 2
-2х = -2,4
х = -2,4 : (-2)
х = 1,2.

Відповідь: 1,2.

 

6. Два автобуси одночасно і назустріч один одному виїхали із двох міст, відстань між якими становить 250 км. Швидкість першого автобуса на 5 км/год менша від швидкості другого. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо вони зустрілися через 2 год.

Нехай х - швидкість другого автобуса, то швидкість першого х + 5.
За дві години вони проїзали 2(х + х + 5) = 250
1) 4х + 10 = 250
4х = 240
х = 60 (км/год) - швидкість другого автобуса
2) 60 + 5 = 65 (км/год) - швидкість першого автобуса.

Відповідь: 60 км/год - ІІ автобус; 65 ка/год - І автобус.

 

6*. Автобус виїхав із пунктуА в напрямку пункту В. За першу годину він проїхав 25 % усього шляху, за другу - 0,4 решти, за треті - 3/5 нової решти, а за четверту - останні 54 км. Знайдіть відстань між пунктами А і В.

Нехай відстань х км. За першу годину 0,25х
х - 0,25х = 0,75х - решта
0,75х • 0,4 = 0,3х - за другу годину
х - (0,25х + 0,3х) = х - 0,55х = х(1 - 0,55) = 0,45х - нова решта
0,45х • 3/5 = 0,27х
х - (0,25х + 0,3х + 0,27х) = 54
х - 0,82х = 54
0,18х = 54
х = 54 : 0,18
х = 300 (км) - відстань між А і В.

Відповідь: 300 км.

Завдання/Самостійна робота 108

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть НСД (56;84).
A. 16.
Б. 12.
B. 14.
Г. 28.

56 2
28 2
14 2
7  7
1
56 = 23 • 7;
84 2
42 2
21 3
7  7 
1
84 = 22 • 37;
НСД (56;84) = 22 • 7 = 28.

Відповідь: Г.

 

2. Виконайте множення: 3 3/7 • 49/72.
А. 3/7.
Б. 1 3/4.
В. 7.
Г. 2 1/3.

24/7 • 49/72 = 7/3 = 2 1/3.

Відповідь: Г.

 

3. Обчисліть: -3,2 - (-3,3 - 5,1) : 3.
A. -6.
Б. -0,4.
В. 22.
Г. -0,5.

-3,2 - (-8,4) • 3 = -3,2 + 25,2 = 22.

Відповідь: В.

 

4. He виконуючи побудови, з'ясуйте, у якій координатній чверті лежить точка В(х;y),
якщо х = 15 - 21 : 0,7, у = 5/8 - 5/24.

A. у IV чверті.
B. у ІІІ чверті.
В. у II чверті.
Г. у І чверті.

х = 15 - 30 = -15
у = 5/8 - 5/24 = (15-5)/24 = 10/24 = 5/12;
В(-15;5/12).

Відповідь: В.

 

5. У 6-Б класі навчається 28 учнів, з них 1/7 становлять відмінники. На шкільний конкурс обрали одного представника 6-Б класу. Знайдіть імовірність того, що він не є відмінником.

28 • 1/7 = 4 - відмінники;
28 - 4 = 24 - не відмінник
24/28 - імовірність, що не є відмінником.

Відповідь: 24/28.

 

6. Довжина кола дорівює 14∏ см. Знайдіть периметр прямокутника, більша сторона якого дорівнює потроєному радіусу даного кола, а менша сторона - на 45% більша за діаметр цього кола.

l = 2∏r, r = 7 см, 3 • 7 = 21 - більша сторона
d = 2r = 14 см
1,45 • 14 = 20,16 - більша сторона
S = 20,16 • 21 = 423,36 см2.

Відповідь: 423,36 см2.

 

6*. Маринка задумала деяке число. Спочатку вона зменшила його на третину, потім на трети-ну решти, потім знайшла 1/8 результату. У результаті вона отримала число, яке на 4 менше від десятої частини початкового числа. Знайдіть число, яке задумала Маринка.

Нехай задумане число х.
1/3х - початкове зменшення;
х - 1/3х = (3/3 - 1/3)х = 2/3х - решта
2/3х • 1/3 = 2/9х - друге зменшення
(х - (1/3х + 2/9х))1/8 = 1/10х - 4
(х - (3/9х + 2/9х))1/8 = 1/10х - 4
(х - 5/9х) • 1/8 = 1/10х - 4
(9/9х - 5/9х) • 1/8 = 1/10х - 4
4/9х • 1/5 = 1/10х - 4
1/18х - 1/10х = -4
(5-9)/90х = -4
-4/90х = -4
х = 4 : 4/90 = 4 • 90/4 = 90.

Відповідь: 90.

Завдання/Самостійна робота 107

Контрольна робота №10

 

1. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?
А. Р(5;2).
Б. D(0;-6).
В. А(5;0).
Г. С(-3;7).

Відповідь: В.

 

2. Яка із наведених точок лежить на осі ординат і віддалена від початку відліку на 8 одиниць?
А. А(8; -8).
Б. В(0; -8).
В. С(8; 8).
Г. D(-8; 0).

Відповідь: Б.

 

3. Яка з наведених точок лежить у III координатній чверті?
А. А(-3;4).
Б. В(3;4).
В. С(-3;-4).
Г. D(3;-4).

Відповідь: В.

 

На малюнку 8 зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 12 см від його сторони b.
За малюнком 8 розв'яжіть задачі 4-6.

6k kr 10v2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона Ь дорівнює 3,5 см?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 3,5 см.
Г. 4 см.

Відповідь: Б.

 

5. Заповніть таблицю.

6k kr 10v2 5

 

 

 

На скільки зменшиться сторона а прямокутника, якщо його сторону b збільшити на 2,5 см?

На 2,5 см.

Відповідь: 2,5 см.

 

6. Дано вершини А(2;-5) і В(-1;-5) квадрата АВСD. Знайдіть координати інших веншин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

АВ = (-1-2;-5+(-5)) = (-3;0) - сторона квадрата 3 од.
С(-1;2); Д(2;-2).

6k kr 10v2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 3 • 4 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: С(-1;2); Д(2;-2); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

 

6*. Дано вершину А(-4;6) квадрата ABCD. Абсциса точки В дорівнює абсцисі точки A, а її ордината - у 2 рази менша. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

В(-4;3). Сторона квадрата 6 - 3 = 3
С(-1;3); D(-1;6);

6k kr 10v2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 4 • 3 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: В(-4;3); С(-1;3); D(-1;6); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: Noe Дата: 3 ноября 2021 02:47 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  It's an amazing article for all the internet users;
  they will get benefit from it I am sure.

  Stop by my web page - Latesha
 2. Написал: Foster Дата: 3 ноября 2021 05:49 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Pretty portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital
  to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Anyway I'll be subscribing to your augment and even I success you access persistently rapidly.  Feel free to surf to my website - Bobby
 3. Написал: Kent Дата: 3 ноября 2021 06:41 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
  on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all
  my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!


  Visit my web-site: Melaine
 4. Написал: Mikel Дата: 3 ноября 2021 09:04 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Just desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just great and i could assume you are
  an expert on this subject. Fine with your permission allow me
  to grab your feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please continue the rewarding work.


  My page - http://americanmademovers.com/
 5. Написал: Caroline Дата: 3 ноября 2021 12:38 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see
  if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!


  Also visit my web page - Marlys
 6. Написал: Nancy Дата: 3 ноября 2021 23:09 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I to find It really
  helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to give one thing again and aid others like you aided me.


  Look into my web blog ... Gonzalo
 7. Написал: Hai Дата: 4 ноября 2021 01:53 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I'll make sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly comeback.


  Visit my web blog: Tracey
 8. Написал: Jodie Дата: 4 ноября 2021 02:46 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.
  I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers
  and both show the same results.

  Feel free to surf to my blog post Rochelle
 9. Написал: Willa Дата: 4 ноября 2021 04:32 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.

  Many thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I'll just bookmark this site.

  Feel free to surf to my blog; Rogelio
 10. Написал: Cheryle Дата: 4 ноября 2021 04:52 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.


  my site; Terrie
 11. Написал: Sonya Дата: 4 ноября 2021 10:06 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  I do not know whether it's just me or if everyone else
  experiencing problems with your blog. It appears like some of the
  written text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and
  let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I've
  had this happen before. Many thanks

  Feel free to surf to my web blog ... Meri
 12. Написал: Tammy Дата: 4 ноября 2021 14:52 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  I savor, cause I discovered exactly what I was looking for.

  You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

  My web blog: Petra
 13. Написал: Felisha Дата: 4 ноября 2021 15:01 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You've performed a great job. I will certainly digg it and individually suggest
  to my friends. I am sure they will be benefited from this
  site.

  Feel free to visit my blog :: Muoi
 14. Написал: Werner Дата: 4 ноября 2021 15:14 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Thank you for another excellent article. The place else could anybody get
  that kind of info in such an ideal way of writing? I've a presentation next
  week, and I'm on the look for such information.

  My website :: Mona
 15. Написал: Dominick Дата: 4 ноября 2021 17:00 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Hi there, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

  my webpage :: Shanel
 16. Написал: Lucile Дата: 4 ноября 2021 17:28 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  each time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading here.

  Here is my homepage; Juan
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив