ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частина

6 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 4 частинаЗавдання/Самостійна робота 106

Контрольна робота №9

 

1. Спростіть вираз: 9(х - 2у) - 3(у + 2х).
А. 3х - 5у.
Б. 11х - 21у.
B. 3x - 21y.
Г. 7x - 5y.

9х - 18у - 3у - 6х = 3х - 21у.

Відповідь: В.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 22х + 18 = 10х + 30.
А. 1.
Б. -1.
В. 4.
Г. -4.

22х - 10х = 30 - 18
12х = 12
х = 1.

Відповідь: А.

 

3. Перше число в 3 рази більше за друге. Якщо від першого числа відняти 11, а до другого додати З, то отримаємо рівні результати дій. Знайдіть задані числа.
A. 15 і 5.
Б. 18 і 6.
B. 21 і 7.
Г. 24 і 8.

Нехай друге число х, то перше 3х.
3х - 11 = х + 3, х = 7
3х - х = 3 + 11, 7 • 3 = 21
2х = 14.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть значення виразу 3 • (1/3 - 1/6у) - 1/2у, якщо у = -3.
A. -2.
Б. -4.
В. 2.
Г. 4.

3 • 1/3 - 3 • 1/6у - 1/2у = 1 - 1/2у - 1/2у = 1 - у,
якщо у = -3, то 1 - (-3) = 1 + 3 = 4.

Відповідь: Г.

 

5. Розв'яжіть рівняння: 0,3 • (4 - 2х) - 0,5 • (3х - 4) = 0,1(8 - х).

1,2 - 0,6х - 1,5х + 2 = 0,8 - 0,1х
-0,6х - 1,5х + 0,1х = 0,8 - 1,2 - 2
-2х = -2,4
х = -2,4 : (-2)
х = 1,2.

Відповідь: 1,2.

 

6. Два автобуси одночасно і назустріч один одному виїхали із двох міст, відстань між якими становить 250 км. Швидкість першого автобуса на 5 км/год менша від швидкості другого. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо вони зустрілися через 2 год.

Нехай х - швидкість другого автобуса, то швидкість першого х + 5.
За дві години вони проїзали 2(х + х + 5) = 250
1) 4х + 10 = 250
4х = 240
х = 60 (км/год) - швидкість другого автобуса
2) 60 + 5 = 65 (км/год) - швидкість першого автобуса.

Відповідь: 60 км/год - ІІ автобус; 65 ка/год - І автобус.

 

6*. Автобус виїхав із пунктуА в напрямку пункту В. За першу годину він проїхав 25 % усього шляху, за другу - 0,4 решти, за треті - 3/5 нової решти, а за четверту - останні 54 км. Знайдіть відстань між пунктами А і В.

Нехай відстань х км. За першу годину 0,25х
х - 0,25х = 0,75х - решта
0,75х • 0,4 = 0,3х - за другу годину
х - (0,25х + 0,3х) = х - 0,55х = х(1 - 0,55) = 0,45х - нова решта
0,45х • 3/5 = 0,27х
х - (0,25х + 0,3х + 0,27х) = 54
х - 0,82х = 54
0,18х = 54
х = 54 : 0,18
х = 300 (км) - відстань між А і В.

Відповідь: 300 км.

Завдання/Самостійна робота 108

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть НСД (56;84).
A. 16.
Б. 12.
B. 14.
Г. 28.

56 2
28 2
14 2
7  7
1
56 = 23 • 7;
84 2
42 2
21 3
7  7 
1
84 = 22 • 37;
НСД (56;84) = 22 • 7 = 28.

Відповідь: Г.

 

2. Виконайте множення: 3 3/7 • 49/72.
А. 3/7.
Б. 1 3/4.
В. 7.
Г. 2 1/3.

24/7 • 49/72 = 7/3 = 2 1/3.

Відповідь: Г.

 

3. Обчисліть: -3,2 - (-3,3 - 5,1) : 3.
A. -6.
Б. -0,4.
В. 22.
Г. -0,5.

-3,2 - (-8,4) • 3 = -3,2 + 25,2 = 22.

Відповідь: В.

 

4. He виконуючи побудови, з'ясуйте, у якій координатній чверті лежить точка В(х;y),
якщо х = 15 - 21 : 0,7, у = 5/8 - 5/24.

A. у IV чверті.
B. у ІІІ чверті.
В. у II чверті.
Г. у І чверті.

х = 15 - 30 = -15
у = 5/8 - 5/24 = (15-5)/24 = 10/24 = 5/12;
В(-15;5/12).

Відповідь: В.

 

5. У 6-Б класі навчається 28 учнів, з них 1/7 становлять відмінники. На шкільний конкурс обрали одного представника 6-Б класу. Знайдіть імовірність того, що він не є відмінником.

28 • 1/7 = 4 - відмінники;
28 - 4 = 24 - не відмінник
24/28 - імовірність, що не є відмінником.

Відповідь: 24/28.

 

6. Довжина кола дорівює 14∏ см. Знайдіть периметр прямокутника, більша сторона якого дорівнює потроєному радіусу даного кола, а менша сторона - на 45% більша за діаметр цього кола.

l = 2∏r, r = 7 см, 3 • 7 = 21 - більша сторона
d = 2r = 14 см
1,45 • 14 = 20,16 - більша сторона
S = 20,16 • 21 = 423,36 см2.

Відповідь: 423,36 см2.

 

6*. Маринка задумала деяке число. Спочатку вона зменшила його на третину, потім на трети-ну решти, потім знайшла 1/8 результату. У результаті вона отримала число, яке на 4 менше від десятої частини початкового числа. Знайдіть число, яке задумала Маринка.

Нехай задумане число х.
1/3х - початкове зменшення;
х - 1/3х = (3/3 - 1/3)х = 2/3х - решта
2/3х • 1/3 = 2/9х - друге зменшення
(х - (1/3х + 2/9х))1/8 = 1/10х - 4
(х - (3/9х + 2/9х))1/8 = 1/10х - 4
(х - 5/9х) • 1/8 = 1/10х - 4
(9/9х - 5/9х) • 1/8 = 1/10х - 4
4/9х • 1/5 = 1/10х - 4
1/18х - 1/10х = -4
(5-9)/90х = -4
-4/90х = -4
х = 4 : 4/90 = 4 • 90/4 = 90.

Відповідь: 90.

Завдання/Самостійна робота 107

Контрольна робота №10

 

1. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?
А. Р(5;2).
Б. D(0;-6).
В. А(5;0).
Г. С(-3;7).

Відповідь: В.

 

2. Яка із наведених точок лежить на осі ординат і віддалена від початку відліку на 8 одиниць?
А. А(8; -8).
Б. В(0; -8).
В. С(8; 8).
Г. D(-8; 0).

Відповідь: Б.

 

3. Яка з наведених точок лежить у III координатній чверті?
А. А(-3;4).
Б. В(3;4).
В. С(-3;-4).
Г. D(3;-4).

Відповідь: В.

 

На малюнку 8 зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 12 см від його сторони b.
За малюнком 8 розв'яжіть задачі 4-6.

6k kr 10v2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона Ь дорівнює 3,5 см?
A. 3 см.
Б. 2,5 см.
B. 3,5 см.
Г. 4 см.

Відповідь: Б.

 

5. Заповніть таблицю.

6k kr 10v2 5

 

 

 

На скільки зменшиться сторона а прямокутника, якщо його сторону b збільшити на 2,5 см?

На 2,5 см.

Відповідь: 2,5 см.

 

6. Дано вершини А(2;-5) і В(-1;-5) квадрата АВСD. Знайдіть координати інших веншин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

АВ = (-1-2;-5+(-5)) = (-3;0) - сторона квадрата 3 од.
С(-1;2); Д(2;-2).

6k kr 10v2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 3 • 4 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: С(-1;2); Д(2;-2); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

 

6*. Дано вершину А(-4;6) квадрата ABCD. Абсциса точки В дорівнює абсцисі точки A, а її ордината - у 2 рази менша. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його. Обчисліть площу і периметр квадрата.

В(-4;3). Сторона квадрата 6 - 3 = 3
С(-1;3); D(-1;6);

6k kr 10v2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 4 • 3 = 12 од;
S = 3 • 3 = 9 кв.од.

Відповідь: В(-4;3); С(-1;3); D(-1;6); Р = 12 од; S = 9 кв.од.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив