ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 2 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 2 частина

6 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 2 частинаЗавдання/Самостійна робота 68

Самостійна робота №8

 

1. Знайдіть корені рівняння: |х| = 1,5.
А. 1,5.
Б.-1,5.
В, 1,6 і -1,5.
Г. Рівняння коренів не має.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть відстань між точками А(9) і В(-9).
A. 19 од.
Б. 9 од.
B. 0 од.
Г. 18 од.

|9| = 9; |-9| = 9
|9| + |-9| = 18 од.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть відстань між точками А(-5) і В(-14).
А. 14 од.
Б. 9 од.
В. 8 од.
Г. -9 од.

|-5| = 5; |-14| = 14
|-14| - |-5| = 9 од.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть 50% числа, що дорівнює значенню виразу |-34| + |7| - |-1,5| + 1/2.

|-34| + |7| - |-1,5| + 1/2 = 34 + 7 - 1,5 + 0,5 = 42
50% = 0,5
42 • 0,5 = 21.

Відповідь: 21.

Завдання/Самостійна робота 82

Самостійна робота №9

 

1. 4 1/5 + (-1 4/5) = ...
A. 2,4.
B. 1,9.
В. -4.
Г. 5.

4 1/5 + (-1 4/5) = 4,2 + (-1,8) = 2,4.

Відповідь: А.

 

2. Знайдіть значення виразу: 4/5 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5.
A. 14,2.
Б. 1,5.
В. -7,5.
Г. 6,9.

4/5 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5 = 0,8 + (-6) + 1,6 + (-2,4) + 7,5 = -5,2 + (-0,8) + 7,5 = 1,5.

Відповідь: Б.

 

3. До суми чисел -7,75 і 8 додайте число -6 1/4.
A. 5,35.
B. -15,5.
В. -б.
Г. -7.

1) -7,75 + 8 = 0,25
2) 0,25 + (-6,25) = -6.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть суму всіх цілих чисел, які менші від 11, але більші за -14.

Число від -10 до 0 і від 0 до 10 - взаємно протилежні.
Тоді їх сума дорівнює 0.
Отже шукана сума: (-13) + (-12) + (-11) = -36.

Відповідь: -36.

Завдання/Самостійна робота 83

Самостійна робота №10

 

1. Порівняйте значення числових виразів 21 • (-17) і 17 • 21. Який знак між ними треба поставити?
A. >.
Б. <.
B. =.
Г. Не можна порівняти.

21 • (-17) < 0
17 • 21 > 0
21 • (-17) < 17 • 21.

Відповідь: Б.

 

2. -3,7 • (-1) + 111 • (-2,2) • 0 • (-4) = ...
A. 3,7.
Б. -8,88.
В. -4,7.
Г. 114,9.

-3,7 • (-1) + 111 • (-2,2) • 0 • (-4) = 3,7.

Відповідь: А.

 

3. (-3/8 - 0,28 + 3/4) • 40 = ...
A. 362.
в. -16,4.
B. 3,8.
Г. -16,4.

1) (-0,375 - 0,28 + 0,75) = (-0,655 + 0,75) = 0,095
2) 0,095 • 40 = 3,8.

Відповідь: В.

 

4. Обчисліть: 3 1/4 • (-32) • 1 2/13 • (-2) + 8 • (-30).

1) 13/4 • (-3,2) • 15/13 • (-2) = (13•32•15•2)/(4•13) = 240
2) 8 • (-30) = -240
3) 240 + (-240) = 0.

Відповідь: 0.

Завдання/Самостійна робота 84

Самостійна робота №11

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 8х + 7 = 27 - 12х.
A. 2.
Б. -2.
B. 1.
Г. -4.

8х + 12х = 27 - 7
20х = 20
х = 20 : 20
х = 1.

Відповідь: В.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 25 + 8у - (6у - 4) = 11.
A. 2.
Б. 4.
B. 9.
Г. -9.

25 + 8у - 6у + 4 = 11
2у = 11 - 4 - 25
2у = -18
у = -18 : 2
У = -9.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть корінь рівняння: 2 - 3х/7 = -х/3.
A. 21.
Б. -21.
B. 12.
Г. -12.

х/3 - 3х/7 = -2
х = -42 : (-2)
х = 21
(-9х+7х)/21 = -2
-2х = -42.

Відповідь: А.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 12х - 3(0, 5- х) = 13 1/2.

12х - 1,5 + 3х = 13,5
1,5х = 13,5 + 1,5
15х = 15
х = 15 : 15
х = 1.

Відповідь: 1.

Завдання/Самостійна робота 85

Самостійна робота №12

 

Перше число у 5 разів більше за друге. Сума другого числа і числа 40 дорівнює першому числу Розв'яжіть задачі 1-3.

1. Нехай х - друге число. Складіть рівняння до задачі.
A. (х + 5) - 40 = x.
Б. 5х + 40 = х.
В. х + 40 = х + 5.
Г. х + 40 = 5х.

5х - перше число
х + 40 = 5х.

Відповідь: Г.

 

2. Знайдіть менше число.
A. 8.
Б. 10.
B. 40.
Г. 50.

х - 5х = -40
-4х = -40
х = -40 : (-4)
х = 10.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть більше число.
A. 8.
Б. 10.
B. 40.
Г. 50.

10 • 5 = 50
5 < 50.

Відповідь: Г.

 

4. Різниця двох чисел дорівнює 4,5. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 60,5.

Нехай менше число х, тоді більше число х + 4,5.
За умовою задачі:
х + (х + 4,5) = 60,5
2х + 4,5 = 60,5
2х = 60,5 - 4,5
2х = 56
х = 56 : 2
1) х = 28
2) 28 + 4,5 = 32,5.

Відповідь: 28 і 32,5.

Завдання/Самостійна робота 87

Контрольна робота №1

 

1. Яке із чисел не є складеним?
А. 32.
Б. 33.
В. 35.
Г. 37.

Відповідь: Г.

 

2. Сума а + 7 ділиться на 10, якщо число а закінчується цифрою.
A. 0.
Б. 5.
В. 3.
Г. 8.

а + 7 повинно закінчуватися на 0, отже а закінчується на 3.

Відповідь: В.

 

3. Яке із чисел ділиться на 9?
A. 51328.
Б. 51438.
B. 52317.
Г. 52349.

5 + 2 + 3 + 1 + 7 = 18 - ділиться на 9.

Відповідь: В.

 

4. На яке число ділиться значення виразу 11 • 3 + 11 • 2?
A. 2.
Б. 3.
B. 5.
Г. 9.

11 • (3 + 2) = 11 • 5 - тобто на 5.

Відповідь: В.

 

5. Знайдіть НСД (120; 144).

120 2
60   2
30   2
15  3
5    5
1
120 = 2 • 2 • 2 • 3 • 5;
144 2
72  2
36  2
18  2
9   3
3  3
1
144 = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3
НСД (120;144) = 2 • 2 • 2 • 3 = 24.

Відповідь: 24.

 

6. Складіть усі можливі трицифрові числа, які діляться на 3 і містять дві цифри 7.

Сума цифр повина ділитися на 3.
7 + 7 + х = 15, х = 1
771, 717, 177
7 + 7 + х = 18, х = 4
774, 747, 477
7 + 7 + х = 21, х = 7
777.

Відповідь: 771, 717, 177, 774, 747, 477, 777.

 

6*. Знайдіть чотирицифрове число, яке 6 ділилося і на 28, і на 36, і на 50.

Число, яке ділиться на всі три дані числа це НСК (28;36;50)
28 2
14 2
7  7
1
28 = 2 • 2 • 7
36 2
18 2
9  3
3  3
1
36 = 2 • 2 • 3 • 3
50 2
25 5
5  5
1
50 = 2 • 5 • 5
НСК = (28;36;50) = 2 • 2 • 3 • 3 • 5 • 5 • 7 = 6330.

Відповідь: 6330.

Завдання/Самостійна робота 86

Самостійна робота №13

 

1. Яка з точок на малюнку 5 має абсцису -4 й ординату 1?
A. А.
Б. Р.
B. В.
Г. С.

6k sr 13v2 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

2. Які координати має точка, що лежить на осі абсцис і віддалена від початку відліку на 4 одиниці?
A. (0; 4).
Б. (0;-4).
B. (-2;-2).
Г. (4;0).

Відповідь: Г.

 

3. Дано точку А(-4; 6). Знайдіть координати точки В, якщо її ордината на 2 більша за абсцису точки А, а абсциса - удвічі менша від ординати точки А.
A. (12;-6).
B. (3; -6).
В. (-2; 8).
Г. (3;-2).

у = -4 + 2 = -2
х = 6 : 2 = 3.

Відповідь: Г.

 

4. У прямокутній системі координат (мал. 6) побудуйте точки N(-2;-1), М(-2;1), с(2/3;1) і D(-2;2 1/3). У яких координатних чвертях лежать дані точки?

6k sr 13v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: С - І, D - ІІ, М - ІІ, N - ІІІ.

Завдання/Самостійна робота 88

Контрольна робота №2

 

1. Найменшим спільним знаменником дробів 5/16 і 5/24 є число:
A. 8.
Б. 144.
B. 48.
Г. 120.

16 = 24, 24 = 23 • 3.
НСК (16;24) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 = 48.

Відповідь: В.

 

2. 1/5 - 1/15 = ...
А. 4/15.
Б. 2/15.
В. 2/5.
Г. 1/10.

1/5 - 1/15 = (3-1)/15 = 2/15.

Відповідь: Б.

 

3. 2/15 + 2/35 = ...
А. 4/105.
Б. 2/21.
В. 1/5.
Г. 4/21.

2/15 + 2/35 = (7•2+3•2)/105 = 20/105 = 4/21.

Відповідь: Г.

 

4. Яке із чисел менше від значені виразу 5/7 - 5/21?
А. 3/7.
Б. 1.
В. 1 1/7.
Г. 4/7.

5/7 - 5/21 = (15-5)/21 = 10/21.

Відповідь: А.

 

5. Навесні вода у Дніпрі піднялася на 1 2/3 м, а потім ще на 2 1/6 м. На скільки метрів збільшився рівень води у Дніпрі?

1 2/3 + 2/16 = 3 + (2/3 + 1/6) = 3 + (4+1)/6 = 3 5/6.

Відповідь: 3 5/6.

 

6. Зведіть дроби 2/3m і 5/9 до найменшого спільного знаменника, якщо m - натуральне число.

2/3m = 6/9m; 5/9 = 5m/9m;
6/9m і 5m/9m.

Відповідь: 6/9m; 5m/9m.

 

6*. Розв'яжіть рівняння: 1 7/12 - (44/45 - (х + 5/18)) = 1 13/60.

44/45 - (х + 5/18) = 1 7/12 - 1 13/60
44/15 - (х + 5/18) = (35-13)/60
44/45 - (х + 5/18) = 22/66 = 11/30
х + 5/18 = 44/45 - 11/30
х + 5/18 = (88-33)/90
х + 5/18 = 55/90 = 11/18
х = 11/18 - 5/18 = 6/18 = 1/3.

Відповідь: 1/3.

Завдання/Самостійна робота 89

Контрольна робота №3

 

Великий рушник коштує 133 2/5 грн, а маленький - 33 7/20 грн.
Розв'яжіть задачі 1-4.

1. Скільки коштують 15 маленьких рушників?
А. 496 1/20 грн.
Б. 500 1/4 грн.
В. 495 грн.
Г. 500 грн.

33 7/20 • 15 = (33 + 7/20) • 15 = 33 • 15 + (7•15)/204 =
= 495 + 21/4 = 495 + 5 1/4 = 500 1/4 грн.

Відповідь: Б.

 

2. Скільки коштують 3 великі рушники?
А. 399 3/5 грн.
Б. 400 грн.
В. 400 1/5 грн.
Г. 399 грн.

(133 + 2/5) • 3 = 399 + (2•3)/5 = 399 + 1 1/5 = 400 1/5 грн.

Відповідь: В.

 

3. Скільки коштують 2 великі і 2 маленькі рушники разом?
А. 166 3/4 грн.
Б. 667 грн.
В. 333 1/2 грн.
Г. 333 грн.

1) (133 + 2/5) • 2 = 266 4/5
2) (33 + 7/20) • 2 = 66 14/20 = 66 7/20
3) 266 4/5 + 66 7/10 = 332 + 15/10 = 333 1/2.

Відповідь: В.

 

4. У скільки разів великий рушник дорожчий за маленький?
А. у 3 рази.
Б. у 2 1/2 раза.
В. у 3 1/3 раза.
Г. у 4 рази.

133 2/5 : 33 7/20 = 667/5 : 667/20 = (667•20)/(5•667) = 20/5 = 4.

Відповідь: Г.

 

5. Кут, який дорівнює 150°, поділили на 6 рівних частин, а потім кожну із цих частин поділили ще на 5 рівпих частин. Знайдіть кут, що дорівнює двом частипам даного кута, отриманим у результаті цих двох поділів.

1) 150° : 6 = 25°
2) 25° : 5 = 5°
3) 5°• 2 = 10°.

Відповідь: 10°.

 

6. Розв'яжіть рівняння: (15/28 : х) • 3 5/7 = 1 29/49.

15/28 : х = 1 29/49 : 3 5/7 = 78/49 : 26/7 = (78•7)/(49•26) = 3/7
15/28 : х = 3/7
х = 15/28 : 3/7
х = (15•7)/(28•3)
х = 5/4
х = 1 1/4.

Відповідь: 1 1/4.

 

6*. Площа частини поля, що дорівнює 5/7 того, що становить 8/25 площі всього поля, на 5 більша за площу 3/14 усього поля. Знайдіть площу поля.

Нехай площа всього поля - х.
Тоді площа першої частини х • 8/25 • 5/7 = 8/35х.
Площа другої частини 3/14х.
За умовою задачі:
8/35х - 3/14х = 5;
16/70х - 15/70х = 5
х • (16/15)/70) = 5
1/70х = 5
х = 5 : 1/70
х = 5 • 70 = 350 га.

Відповідь: 350 га.

Завдання/Самостійна робота 90

Контрольна робота №4

 

1. Знайдіть невідомий член пропорції 18 : 9 = 30 : х.
А. 10.
Б. 12.
В. 15.
Г. 20.

х = (9•30)/18 = 15.

Відповідь: В.

 

2. Два числа відносяться, як 2 : 7. Знайдіть менше із цих чисел, якщо їх сума дорівнює 36.
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 8.

х/(36-х) = 2/7
7х = 72 - 2х
9х = 72
х = 72 : 9 = 8.

Відповідь: Г.

 

3. Масштаб карти 1 : 500000. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком завдовжки 3 см.
A. 2,5 км.
Б. 5 км.
B. 10 км.
Г. 15 км.

3/х = 1/500000
х = 1500000 см = 15 км.

Відповідь: Г.

 

4. Відрізок ВС точкою А поділено у відношенні 4 : 2, причому одна із частин на 6 см більша за іншу. Знайдіть довжину меншої частини.
А. 4 см.
Б. 2 см.
В. 12 см.
Г. 6 см.

Нехай менша частина х, тоді більша х + 6
(х+6)/х = 4/2
4х = 2х + 12
2х = 12
х = 6.

Відповідь: Г.

 

5. Розв'яжіть пропорцію: (3 1/3)/(4 4/9х) = 2,4/1,6.

((9+1)/3))/((36+4)/9х) = 2,4/1,6
(10/3)/(40/9х) = 2,4/1,6
10/3 • 9/40х = 2,4/1,6
3/(4•х) = 2,4/1,6
3/(4•х) = 0,3/0,2
3/(4•х) = (3/10)/(2/10)
3/(4х) = 3/2
4х • 3 = 3 • 2
х = 6/12
х = 1/2.

Відповідь: 1/2.

 

б. Відстань між двома містами становить 450 км,. За який час проїде цю відстань автомобіль, який за годину долає 90 км? Якою має бути швидкість автомобіля, щоб проїхати відстань за 4 год 30 хв?

1) t = l/v = 450/90 = 5 (год) - час, за який автомобіль проїде відстань 450 км.
2) 450/4,5 = 100 км/год - швидкість автомобіля щоб проїхати цю відстань за 4 год 30 зв.
Або:
t1 = l/v1, t2 = l/v2, t1v1 = t2v2
5 • 90 = 4,5 • х
х = (5•90)/4,5 = 450/4,5 = 100 км/год.

Відповідь: 5год; 100 км/год.

 

6*. 20 вантажних автомобілів можуть перевезти вантаж за 3 дні. За скільки днів зможуть , перевезти цей вантаж 15 таких автомобілів? Скільки автомобілів потрібно, щоб перевезти цей вантаж за 5 днів?

Нехай весь вантаж дорівнює 1.
1/3 - частина вантажу, яку перевезуть 20 автомобілів за 1 день.
1/60 - перевезе 1 автомобіль за 1 день.
  1/60 • 15 = 1/4 - 15 автомобілів за день
{
  1/4 • 4 = 1 - 4 дні
1/60 • 5 = 1/12 - 1 автомобілів за 5 днів
1 : 1/12 = 12 автомобілів.

Відповідь: 4 дні; 12 автомобілів.

Завдання/Самостійна робота 91

Контрольна робота №5

 

1. Знайдіть довжину кола, радіус якого дорівнює 2 см (∏ ≈ 3,14).
A. 6,28 см.
Б. 12,56 см.
B. 24,96 см.
Г. 12,56 см2.

l = 2∏r = 2 • 3,14 • 2 = 12,56.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть діаметр круга, площа якого дорівнює 28,26 см2(∏ ≈ 3,14).
A. 9 см.
Б. 8 см.
B. 6 см.
Г. 3 см.

S = ∏d2/4
d2 = 4S/∏ = (4•28,26)/3,14 = (4•9)/1 = 36
d = 6 см.

Відповідь: В.

 

3. Із скриньки, де знаходяться 5 червоних і 4 сині кульки, вийняли навмання одну кульку. Яка ймовірність того, що вийнята кулька - синя?
А. 4/5.
Б. 5/4.
В. 5/9.
Г. 4/9.

Ймовірність дорівнює 4/(5+4) = 4/9.

Відповідь: Г.

 

4. Якої висоти можуть бути стовпчики стовпчастої діаграми постачання фруктів до магазину, якщо завезли 12 ящиків яблук, 6 ящиків груш і 10 ящиків слив?
A. 12 см, 3 см і 10 см.
Б. 12 см, б см і 5 см.
B. 6 см, 6 см і 5 см.
Г. 6 см, 3 см і 5 см.

Відповідь: Г.

 

5. За перший місяць магазин продав товарів на суму 50 000 грн, за Другий - на 15 % більше, ніж за перший. На яку суму магазин продав товару за два місяці разом?

1) 50000 • 0,15 = 7500 грн.- на скільки в другому більше ніж у 1.
2) 50000 + 7500 = 57500 грн. - продали товару за другий місяць.
3) 50000 + 57500 = 107500 грн. - продали товару за два місяці.

Відповідь: 107500 грн.

 

6. У магазин привезли фрукта. Із них яблук було 1200 кг, що становить 40% загальної кількості привезених фруктів, груш - на 500 кг менше, ніж яблук. Решту фруктів становили апельсини. Скільки кілограмів груш привезли в магазин? Яких фруктів привезли найбільше?

1) 1200 : 0,4 = 3000 кг = всього привезли фруктів.
2) 1200 - 500 = 700 кг - привезли груш.
3) 3000 - (1200 + 500) = 3000 - 1700 = 1300 кг - привезли апельсинів.

Відповідь: 700 кг груш, найбільше апельсинів.

 

6*. На скільки відсотків зміниться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 20 %, а ширину - зменшити на 10 % ? На скільки відсотків зміниться площа прямокутника, якщо його довжину зменшити на 10%, а ширину - збільшити на 20% ? Відповіді порівняйте.

Нехай довжина прямокутника а, а ширина b.
Тоді площа S = a • b.

1) 1,2а - довжина після збільшення
0,9b - ширина після збільшення
S1 = 1,2а • 0,9b = 1,08аb = 1,08 S - площа збільшиться на 8%.
2) 0,9а - довжина після зменшення
1,2b - ширина після збільшення
S2 = 0,9а • 1,2b = 1,08аb = 1,08 S - площа збільшиться на 8%.

Відповідь: 1) 8%; 2) 8% площа зміниться однаково.

Завдання/Самостійна робота 93

Контрольна робота №7

 

1. -13,5 + (-11,5) = ...
A. 2.
Б. -2.
В. -25.
Г. -2,5.

-13,5 + (-11,5) = -13,5 - 11,5 = -25.

Відповідь: В.

 

2. -8 - (-76) = ...
A. 68.
Б. -68.
B. 84.
Г. -84.

-8 - (-76) = -8 + 76 = 68.

Відповідь: А.

 

3. Розв'яжіть рівняння: х + 3 2/3 = 11/5.
А. 2 7/15.
Б. -2 7/15.
В. 4 7/15.
Г. 2 13/15.

х = 1 1/5 - 3 2/3 = 6/5 - 11/3 = (18-55)/15 = -37/15 = -2 7/15.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х - 7/25 = -0,3.
A. -0,02.
Б. 0,2.
B. -0,58.
Г. 2,5.

х = -0,3 - 7/25 = -3/10 - 7/25 = (-30-28)/100 = -58/100 = -0,58.

Відповідь: В.

 

5. Обчисліть:
а) -3/4 - (-1,4) - 1,5 - (-1/2) + 0,75;
б) 3,75 - (-1/6) - |-1/6| + 0,52.

а) -3/4 + 1,4 - 1,5 + 1/2 + 0,75 = (-3/4 + 1/2) - 0,1 + 75/100 = (-3+2)/4 - 1/10 + 3/4 =
= -1/4 - 1/10 + 3/4 = 2/4 - 1/10 = (10-2)/20 = 18/20 = 9/10 = 0,9;

б) 3,75 + 1/6 - 1/6 + 0,25 = 3,75 + 0,25 = 4.

Відповідь: а) 0,9; б) 4.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення.
а) до суми чисел - 7 3/14 і 2,6 додайте число -2 3/5;
б) від різниці чисел -14,7 і 2,9 відніміть різницю чисел 3,5 і - 1 1/5;
в) від різниці чисел 23 3/4 і 16 7/8 відніміть модуль суми чисел 42 і 21 5/8.

а) (-7 3/14 + 2 6/10) + (-2 3/5) = -7 3/14 + (2 3/5 - 2 3/5) = -7 3/14;
б) (-14,7 - 2,9) - (3,5 - (-1 1/5)) = -17,6 - (3,5 + 1,5) = -17,6 - 4,7 = -22,3;
в) 1) (23 3/4 - 16 7/8) = (23 - 16) • ((6-7)/8) = 7 1/8;
2) (-42 + 21 5/8) = -41 8/8 + 21 5/8 = (-41 + 21)(-8/8 + 5/8) = (-20(-3/8)) = 20 3/8;
3) 7 1/8 - 20 3/8 = (7 - 20)((1-3)/8) = -13 2/8 = -13 1/4.

Відповідь: а) -7 3/14; б) -22,3; в) -13 1/4.

 

6*. Ігор задумав число, яке спочатку змінив на -35, а потім - збільшив на модуль різниці чисел -8 1/25 і 0,96. У результаті отримав число, яке на 14,6 менше від суми цілих чисел, що лежать між числами -6 і 6. Яке число задумав Ігор?

Сума цілих чисел, що лежать між числами -6 і 6 дорівює 0.
Нехай задумане число х
(х - 35) + |-8 1/25 - 0,96| = 0 - 14,6
(х - 35) + |8,04 - 0,96| = -14,6
(х - 35) + 9 = -14,6
х - 35 + 9 = -14,6
х - 26 = -14,6
х = -14,0 + 26
х = 11,4.

Відповідь: 11,4.

Завдання/Самостійна робота 94

Контрольна робота №8

 

1. -1,2 • (-2/3) = ...
A. 0,8.
Б. 0,04.
B. -0,8.
Г. -0,2.

-12/10 • (-2/3) = (12•2)/(10•3) = 4/5 = 0,8.

Відповідь: А.

 

2. -2,46 : 2 = ...
А. -0,123.
Б. -2,44.
В. -1,23.
Г. -2,48.

-2,46 : 2 = -1,23.

Відповідь: В.

 

3. -12,4 : (-12 2/5) = ...
А. 1.
Б. -1,2.
В. -1.
Г. -12,4.

-124/10 : (-12 2/5) = (124•5)/(10•62) = 2/2 = 1.

Відповідь: А.

 

4. Порівняйте: 12 : (-1/2) і 0,5 : (-5). Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
B. >.
Г. Не можна порівняти.

12 : (-1/2) = 12 • (-2) = -24
0,5 : (-5) = -0,1
-24 < -0,1.

Відповідь: А.

 

5. Розв'яжіть рівняння:
а) -12 : 5х = - 6; б) -1 2/3х = 1 4/5; в) 6х : (-24) = 0; г) 2/7х = -1.

а) 5х = -12 : (-6)
5х = 2
х = 2 : 5
х = 0,4;
б) х = 1 4/5 : (-1 2/3)
х = 9/5 • (-3/5)
х = -(9•5)/(5•3)
х = -3;
в) 6х = 0
х = 0;
г) 2/7х = -1
х = -1 : 2/7
х = -1 • 7/2 = -3 1/2.

Відповідь: а) 0,4; б) -3; в) -3 1/2.

 

6. Складіть вираз та знайдіть його значення.
а) до частки чисел 60136 і -2 додайте добуток чисел -4 і -0,25;
б) частку чисел 7,5 і -2 3/7 поділіть на -7 1/2;
в) добуток усіх цілих чисел від -5 до 3 поділіть на добуток усіх натуральних чисел від 2 до 9;
г) добуток чисел -1 1/2 і 0,23 помножте на частку чисел 1 і -3 5/6.

а) (60136 : (-2)) + (-4 •(-0,25)) = -30068 + 1 = -30067;
б) (7,5 : (-2 3/7)) : (-7 1/2) = (75/100 : (-17/7)) : (-15/2) =
= (75•7•2)/(100•17•15) = 7/34;
в) ((-5) • (-4) • (-3) • (-2) • (-1) • (0) • (1) • (2) • (3)) : (2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9) = 0;
г) (-1 1/2 • 0,23) • (1 : (-3 5/6)) = (-3/2 • 23/100) • (1 : (-23/6)) =
= (-3/2 • 23/100) • (1 • (-6/23)) = (3•23•6)/(2•100•23) = 9/100 = 0,09.

Відповідь: а) -30067; б) 7/34; в) 0; г) 0,09.

 

6*. Обчисліть:

6k kr 8v1 7

 

 

 

 

 

1) 11/(-9+7) = 11/((-27+7)/3) = -33/20;
2) -1/6 • 125/10 = -125/60;
3) -33/20 + 125/60 = (-99+125)/60 = 26/60 = 13/30;
4) 13/30 + 1 13/30 = 13/30 + 43/30 = 56/30 = 28/15;
5) 28/15 : 16/1000 = 28/15 • 1000/16 = (7•1000)/(15•4) =
= (7•200)/(3•4) = (7•50)/3 = 350/3;

6) 350/3 • 27/10 = (35•9)/1 = 315;
7) -80 • (-25) = 2000;
8) 0,013 • 2000 = 26;
9) 315 - 26 = 289.

Відповідь: 289.

Завдання/Самостійна робота 92

Контрольна робота №6

 

1. Число |-5,2| є меншим від числа...
А. |-6,01|.
Б. -|-9|.
В. -1.
Г. 2,9.

Відповідь: А.

 

2. Дано числа: 3; 0,5; -4,5; 0. Яке із цих чисел є цілим, але не є натуральним?
А. 3.
Б. 0,5.
В. -4,5.
г. 0.

Відповідь: Г.

 

3. Дано числа: 2/5; 5/2; -0,4; -5,2. Які з цих чисел є протилежними?
А. 2/5 і -5/2.
Б. -0,4 і 5/2.
В. 2/5 і -0,4.
Г. 2/5 і -5,2.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть відстань між точками А(-3) і В(11).
A. 14.
Б. -14.
B. 8.
Г. 33.

|-3| + |11| = 3 + 11 = 14.

Відповідь: А.

 

5. На координатній прямій позначте точку В, яка лежить на 6 одиниць лівіше від точки А(3),і точку С, яка лежить на 4,2 одиниць правіше від точки В.

6k kr 6v1 5

 

 

 

Відповідь: В(-3); С(1,2).

 

6. Знайдіть корені рівняння:
а) |х| = 8,2; б) |х - 0,8| = 0; в)|х| = -7; г) -х = -|-3|.
Позначте на координатній прямій точки, координатами яких є корені рівнянь.

а) х1 = 3,2, х2 = -3,2, А(3,2) В(-3,2);
б) х - 0,8 = 0, х = 0,8, С(0,8);
в) не має коренів;
г) -х = -3, х = 3, Д(3).

6k kr 6v1 6

 

 

 

 

Відповідь: А(3,2); В(-3,2); С(0,8); Д(3).

 

6*. Позначте на координатній прямій усі цілі значення х, за яких правильною є нерівність
-1,5 < х ≤ |-5|. Знайдіть: а) найменше натуральне число, яке задовольняє дану нерівність;
б) найбільше раціональне число, яке задовольняє дану нерівність. Знайдіть відстань між точками, координати яких дорівнюють найбільшому і найменшому значенню х.

6k kr 6v1 7

 

 

 

 

А(-1); О(0); С(1); В(2); Д(3); Н(4); N(5).

а) 1, |-1| + |5| = 6
б) 5.
Найменше натуральне 1, найдільше раціональне 5. Відстань 6.

Відповідь: а) 1; б) 5; відстань 6.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив