ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 1 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс - 1 частина

6 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 6 класс

Завдання/Самостійна робота 62

Самостійна робота №2

 

Дано дроби: 7/8 і 5/9. Розв'яжіть задачі 1-2.

1. Найменшим спільним знаменником даних дробів є число...
A. 144.
Б. 18.
B. 48.
Г. 72.

Відповідь: Г.

 

2. Якщо звести дані дроби до найменшого спільного знаменника, то отримаємо:
А. 126/144 і 80/144.
Б. 56/72 і 45/72.
В. 112/144 і 90/144.
Г. 63/72 і 70/72.

7/8; 5/9; НДС - 72
9/    8/
7/8; 5/6 => 63/72 і 40/72.

Відповідь: Г.

 

3. Зведіть дроби 5/12 і 5/16 до найменшого спільного знаменника.
А. 10/48 і 15/48.
Б. 15/72 і 1072.
В. 20/48 і 15/48.
Г. 30/48 і 45/72.

На 12 і 16 одночасто ділиться 48, отже НДС = 48
4/      3/
5/12 і 5/16 => 20/48 і 15/48.

Відповідь: В.

 

4. Зведіть дріб 3/8 до знаменника, який на 15 більший за потроєну суму чисельника і знаменника даного дробу.

Потроєна сума: (3 + 8) • 3 = 11 • 3 = 33,
тоді знаменик: 33 + 15 = 48
48 : 8 = 6, (3•6)/(8•6) = 18/48.

Відповідь: 18/48.

Завдання/Самостійна робота 60

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть значення виразу 3х + 7у, якщо х = 416, у = 215.
A. 4375.
Б. 6310.
B. 3557.
Г. 2753.

3 • 416 + 7 • 215 = 1248 + 1505 = 2753.

Відповідь: Г.

 

2. Якщо - вартості 1 кг бананів дорівнює 8 грн, то 1 кг бананів коштує
A. 4,57 грн.
Б. 14,4 грн.
B. 14 грн.
Г. 15 грн.

4/7х = 8
х = (8 • 7) : 4 = 56 : 4 = 14 грн.

Відповідь: В.

 

3. Порівняйте: 4 2/21 - 2 5/21 і 1 8/21 + 10/21. Який знак треба вставити?
А. <.
Б. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

(3 - 2)((21+2-5)/21) = 1 18/21
(21+8+10)/21 = 39/21 = 1 1/21
1 18/21 = 1 18/21.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь:
2,36х - 2,018 - 2,23 і 4,32у + 1,022 = 7,07.

2,36х - 2,018 = 2,23
2,36х = 2,23 + 2,018
2,36х = 4,248
х = 4,248 : 2,36
х = 1,8.
4,32у + 1,022 = 7,07
4,32у = 7,07 - 1,022
4,32у = 6,048
у = 6,048 : 4,32
у = 1,4.
1,8 • 1,4 = 2,52.

Відповідь: 2,52.

 

5. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти і рухались із швидкостями 14,5 км/год та 16,5 км/год. Через 0,7 год відстань між ними дорівнювала 96,2 км. Знайдіть відстань між містами.

5k kr 11v2 5

 

 

 

 

LАБ = v1 • t = 14,5 • 0,7 = 10,15 км
LСБ = v1 • t = 16,5 • 0,7 = 11,55 км
LАБ = 10,15 + 11,55 + 96,2 = 118,3 км.

Відповідь: 118,3 км.

 

5*. Одна сторона трикутника дорівнює 54 мм. Довжина другої сторони становить 13/18 довжини першої, а довжина третьої - 140 % довжини другої. Знайдіть периметр іншого трикутника, кожна сторона якого на 25 % менша, ніж відповідна сторона даного трикутника. Відповідь запишіть у метрах.

а = 54 мм
b = 54 • 13/18 = (54 • 13) : 18 = 702 : 18 = 39 мм
с = (39 • 140%) : 100% = 5460 : 100 = 54,6 мм
Р1 = 54 + 39 + 54,6 = 147,6
Р2 = (147,6 • 75%) • 100% = 110,7 мм.

Відповідь: 110,7 мм.

Завдання/Самостійна робота 63

Самостійна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 10/11 і 11/15.
А. 1 1/2.
Б. 1 29/121.
В. 2/33.
Г. 2/3.

10/11 • 11/15 = (10•11)/(11•15) = 10/15 = 2/3.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть: 1 3/8 • 32/33.
А. 4/11.
Б. 1 1/3.
В. 3/4.
Г. 1 4/11.

1 3/8 • 32/33 = 11/8 • 32/33 = 11/8 • 32/33 = 4/3 = 1 1/3.

Відповідь: Б.

 

3. 5/8 числа 28/45 дорівнюють ...
А. 7/9.
Б. 1 2/7.
В. 8/9.
Г. 7/18.

28/45 • 5/8 = (28•5)/(45•8) = 7/(9•2) = 7/18.

Відповідь: Г.

 

4. Обчисліть різницю 7/8 числа 8/11 і 3/13 числа 13/22.

1) 8/11 • 7/8 = (8•7)/(11•8) = 7/11
2) 13/22 • 3/13 = (13•3)/(22•13) = 3/22
3) 7/11 - 3/22 = (2•7-1•3)/22 = (14-3)/22 = 11/22 = 1/2.


Відповідь: 1/2.

Завдання/Самостійна робота 58

Контрольна робота №9

 

1. Знайдіть частку чисел 6,54 і 0,109
A. 0,06.
Б. 0,6.
B. 6.
Г. 60.

5k kr 9v2 1

 

 

 

 

Відповідь: Г.

 

2. Виконайте ділення: 6,105 : 1,5.
A. 0,47.
Б. 4,7.
B. 0,407.
Г. 4,07.

5k kr 9v2 2

 

 

 

 

 

 

Відповідь: Г.

 

3. Який відрізок довший: той, у якого 0,3 довжини дорівнює 6 см, чи той, у якого 0,4 довжи ни дорівнює 8 см?
A. Перший відрізок довший.
B. Другий відрізок довший.
В. Відрізки рівні.
Г. Не можна порівняти.

6 : 0,3 = 20 см
8 : 0,4 = 20 см

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 12,48 : (104х - 1,56) - 0,6 = 9,4.
Відповідь округліть до сотих.

12,48 : (104х - 1,56) = 9,4 + 0,6
12,48 = 10 • (104х - 1,56)
12,48 = 104х - 15,6
104х = 12,48 + 15,6
104х = 28,08
х = 28,08 : 104
х = 0,027 ≈ 0,03.

Відповідь: 0,03.

 

5. Перше число дорівнює 72 і становить 0,8 третього числа. Друге число у 3,6 раза менше від першого. Знайдіть суму цих чисел. Відповідь округліть до десятків.

72 (перше)
72 : 0,8 = 90 (третє)
72 : 3,6 = 20 (друге)
72 + 90 + 20 = 72 + 110 = 182 ≈ 180.

Відповідь: 180.

 

5*. Коли велосипедист проїхав 0,6 усього шляху, то виявилось, що він проїхав на 5 км більше за половину всього шляху. Скільки кілометрів залишилося проїхати велосипедисту?

х = увесь шлях
0,6 • х = х • 0,5 + 5
0,6х - 0,5х = 5
0,1х = 5
х = 5 : 0,1 = 50 км
50 • 0,4 = 20 км залишилось.

Відповідь: 20 км.

Завдання/Самостійна робота 65

Самостійна робота №5

 

1. Яка пропорція є взаємно оберненою з пропорцією 1/5 = 3/15?
А. 1/5 = 2/10.
Б. 5/1 = 15/3.
В. 5 : 1 = 10 : 2.
Г. 5 : 1 = 20 : 4.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть невідомий член пропорції 12 : 0,2 = 36 : х.
A. 72.
Б. 60.
B. 6.
Г. 0,6.

12 • х = 0,2 • 36
х = (0,2•360/12)
х = 0,6.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть невідомий член пропорції 125/у = 15/0,6.
A. 75.
Б. 50.
B. 5.
Г. 0,5.

15 • у = 125 • 0,6
у = (125•0,6)/15
у = 25 • 0,2 = 5.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 2,8х : 5,6 = 2 1/2 : 8 1/3.

2,8х/5,6 = 5/2 : 25/3; х/2 = (5•3)/(2•25);
х/2 = 3/10; х = (3•2)/10; х = 3/5.

Відповідь: 3/5.

Завдання/Самостійна робота 64

Самостійна робота №4

 

1. Знайдіть частку чисел 10/21 і 5/14.
А. 5/21.
Б. 25/147.
В. 1 1/3.
Г. 3/4.

10/21 : 5/14 = 10/21 • 14/5 = (10•14)/(21•5) = (2•2)/3 = 4/3 = 1 1/3.

Відповідь: В.

 

2. 5/11 довжини відрізка дорівнюють 35 см. Знайдіть довжину всього відрізка.
А. 70 см.
Б. 15 10/11 см.
В. 1/77 см.
Г. 77 см.

35 : 5/11 = 35 • 11/5 = (35•11)/5 = 77.

Відповідь: Г.

 

3. Обчисліть: 1 5/8 : 39/56.
А. 2 1/3.
Б. 1 5/7.
В. 1 35/39.
Г. 1 4/35.

1 5/8: 39/56 = 13/8 • 56/39 = (13•56)/(8•39) = 7/3 = 2 1/3.

Відповідь: А.

 

4. Розв'яжіть рівнення: х • 16/17 = 1 13/51.

х • 16/17 = 1 13/51; х = 1 13/51 : 16/17; х = 64/51 • 17/16;
х = (64•17)/(51•16); х = 4/3; х = 1 1/3.

Відповідь: 1 1/3.

Завдання/Самостійна робота 67

Самостійна робота №7

 

1. Число 50 збільшили на 20%. Яке число отримали?
A. 60.
Б. 80.
B. 90.
Г. 100.

1) 50 • 0,2 = 10; 20% = 0,2
2) 50 + 10 = 60

Відповідь: А.

 

2. Знайдіть число, після зменшення якого на 30% було отримано число 140.
А. 160.
Б. 180.
В. 200.
Г. 220.

1) 100% - 30% = 70% - число 140
2) 140 : 70 = 2 - 1% від числа х
3) 2 • 100 = 200 - неведоме число.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть відсоткове відношення чисел 60 і 240.
A. 20%.
Б. 25%.
B. 45%.
Г. 50%.

60/240 • 100% = 25%.

Відповідь: Б.

 

4. Число зменшилось на 50%, а потім збільшили на 50%. Як змінилося число?

Нехай дане число х
50% = 0,5
1) х • 0,5 = 0,5х - після зменшення на 50%
2) 0,5х : 100 = 0,005х - 1% одержаного числа
3) 0,005х • 50 = 0,25х - 50% з одержаного числа
4) 0,5х + 0,25х = 0,75х - кінцеве число
0,75 = 75%.

Відповідь: змінене число становить 75% початкого.

Завдання/Самостійна робота 66

Самостійна робота №6

 

На малюнку 1 зображено стовпчасту діаграму розподілу учнів у шостих класах школи. Розв'яжіть задачі 1-4.

6k sr 6v1 1

1. У якому класі учнів найменше?
А. У 6-А класі.
Б. У 6-Б класі.
В. У 6-В класі.
Г. Не можна визначити.

Відповіді: А.

 

 

 

2. Визначте кількість учнів у 6-Б класі.
A. 28.
Б. 30.
B. 32.
Г. Не можна визначити.

Відповіді: Б.

 

3. На скільки учнів більше у 6-В класі, ніж у 6-А класі?
A. На 2.
Б. На 6.
B. На 4.
Г. Не можна визначити.

Відповіді: В.

 

4. Побудуйте кругову діаграму розподілу учнів у шостих класах школи.

Всього у 6-х класах 90 учнів. Все коло 360°.
360° : 90 = 4° - на кожного учня
6-А: 28 4° = 112°
6-Б: 30 4° = 120°
6-В: 32 4° = 128°.

6k sr 6v1 4

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 6-А: 112°; 6-Б: 120°; 6-В: 128°.

Завдання/Самостійна робота 69

Самостійна робота №9

 

1. 3 1/2 + (-2 3/5) = ...
А. 1,5.
Б. 0,9.
В. -4,85.
Г. 5,1.

3 1/2 + (-2 3/5) = 3,5 + (-2,6) = 0,9.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть значення виразу: -3/5 + (-2) +1,2 + (-0,2) + 4,6.
A. 4,2.
Б. 3,5.
В. -4.
Г. 3.

-3/5 + (-2) + (-0,2) + 4,6 = -0,6 + (-2) + 1,2 + (-0,2) + 4,6 = 3.

Відповідь: Г.

 

3. До суми чисел 3 2/3 і -7 додайте число 5 1/3.
A. 2.
Б. 1 1/3.
В. -2.
Г. 15 1/3.

3 2/3 + (-7) = 3 2/3 + (-6 3/3) = -3 1/3
-3 1/3 + 5 1/3 = 2.

Відповідь: А.

 

4. Знайдіть суму всіх цілих чисел, які менші від 15, але більші за -13

Цілі числа від -12 до 0 і від 0 до 12 взаємно протилежні, тому їх сума дорівнює нулю.
Отже сума: 13 + 14 = 27.

Відповідь: 27.

Завдання/Самостійна робота 71

Самостійна робота №11

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 13х - 5 = 3х + 15.
А. 1.
Б. 2.
В. -2.
Г. -4.

13х - 3х = 15 + 5
10х = 20
х = 20:10
х = 2.

Відповідь: Б.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 5y - 12 - (2y + 4) = 5.
A. 3.
Б. 5.
В. 7.
Г. 10.

5у - 12 - 2у - 4 = 5
3у = 5 + 16
3у = 21
у = 21 :3
у = 7.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть корінь рівняння: х/2 + 27 = 2х/5.
А. 30.
Б. 3.
В. -3.
г. -30.

х/2 + 27 = -2х/5
х/2 + 2х/5 = -27
(5х+4х)/10 = -27;
9х = -270
х = -270 : 9
х = -30.

Відповідь: Г.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 6х - 2(х + 0,б) = -3 1/5.

6х - 2х - 1,2 = -3,2
4х = -3,2 + 1,2
4х = -2
х = -2 : 4
х = -0,5.

Відповідь: -0,5.

Завдання/Самостійна робота 72

Самостійна робота №12

 

Перше число у 6 разів більше за друге. Різниця першого числа і числа 80 дорівнює другому числу. Розв'яжіть задачі 1-3.


1. Нехай х - друге число. Складіть рівняння до задачі.
A. (х + 6) - 80 = x.
Б. 6х + 80 = х.
B. (x + 6) = x - 80.
Г. 6х - 80 = х.

6х - перше число
6х - 80 = х.

Відповідь: Г.

 

2. Знайдіть менше число.
A. 6.
Б. 16.
B. 86.
Г. 96.

6х - х = 80
5х = 80
х = 80 : 5
х = 16.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть більше число.
A. 6.
Б. 16.
B. 86.
Г. 96.

16 • 6 = 96 - перше число
16 < 96.

Відповідь: Г.

 

4. Різниця двох чисел дорівнює 2,5. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 54,5.

Нехай х - менше число, тоді друге число х + 2,5;
За умовою задачі х + (х + 2,5) = 54,5
2х + 2,5 = 54,5
2х = 54,5 - 2,5
2х = 54
х = 26
26 + 2,5 = 28,5.

Відповідь: 26; 28,5.

Завдання/Самостійна робота 70

Самостійна робота №10

 

1. Порівняйте значення числових виразів 21 • (-17) і -17 • (-21). Який знак між ними треба поставити?
A. >.
B. <.
B. =.
Г. Не можна порівняти.

21 • (-17) < 0; (-17) • (-21) > 0
Отже 21 • (-17) < (-17) • (-21)

Відповідь: Б.

 

2. 1,2 • (-1) + (-0,125) • (-50) • 0 = ...
A. 5,05.
Б. -2,2.
B. 0.
Г. -1,2.

1,2 • (-1) + (0,125) • (-50) • 0 = -1,2.

Відповідь: Г.

 

3. 20 • (-1/5 + 0,78 - 3/4) = ...
A. -3,4.
Б. -8,4.
В. 8,4.
Г. 3,4.

20 • (-1/5 + 0,78 - 3/4) = (-0,2 + 0,78 - 0,75) • 20 = -0,17 • 20 = -3,4.

Відповідь: А.

 

4. Обчисліть: 1 1/5 • (-26) • 1 2/3 •(-4/13) + (-2) • 2.

1) 1 1/5 • (-26) • 1 2/3(-4/13) = 6/5 • (-26) • 5/3(-4/13) = (6•26•5•4)/(5•3•13) = 16
2) (-2) • 2 = -4
3) 16 + (-4) = 12.

Відповідь: 12.

Завдання/Самостійна робота 74

Самостійна роюота №1

 

1. Яке із чисел ділиться і на 5, і на 2?
A. 45.
Б. 64.
B. 40.
Г. 25.

Відповідь: В.

 

2. Яке із чисел ділиться і на 3, і на 9?
A. 42.
Б. 63.
B. 33.
Г. 39.

Відповідь: Б.

 

3. Сума m + n + 7 ділиться на 5, якщо значення виразу закінчується цифрою...
A. 5.
Б. 0.
В. 3.
Г. 1.

3 або 8, за ознаками подільності на 5.

Відповідь: В.

 

4. У числі 39** замість зірочок уставте такі дві цифри, щоб отримане чотирицифрове число ділилося і на 9, і на 10.

Щоб на 10 ділилось - закінчується на 0.
3 + 9 + 6 = 18 ділиться на 9.
Відповідь: 3960.

Відповідь: 3960.

Завдання/Самостійна робота 76

Самостійна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 12/19 і 19/30.
А. 1 1/360.
Б. 1 1/2.
В. 2/5.
Г. 360/361.

12/19 • 19/30 = (12•19)/(19•30) = 4/10 = 2/5.

Відповідь: В.

 

2. Обчисліть: 2 3/5 • 25/26.
А. 2 1/2.
Б. 2/5.
В. 15/36.
Г. 2 15/26.

2 3/5 • 25/26 = 13/5 • 25/26 = (13•25)/(5•26) = 5/2 = 2 1/2.

Відповідь: А.

 

3. 5/14 числа 49/50 дорівнюють ...
А. 2 6/7.
Б. 7/20.
В. 7/10.
Г. 3/10.

49/50 • 5/14 = (49•5)/(50•14) = 7/20.

Відповідь: Б.

 

4. Обчисліть суму 5/11 числа 11/12 і 7/23 числа 23/24.

1) 11/12 • 5/11 = (11•5)/(12•11) = 5/12;
2) 5/12 + 7/24 = (2•5+7)/24 = 17/24;
3) 23/24 • 7/23 = (23•7)/(24•23) = 7/24.

Відповідь: 7/24.

Завдання/Самостійна робота 75

Самостійна робота №2

 

Дано дроби: 7/9 і 9/10. Розв'яжіть задачі 1-2.

1. Найменшим спільним знаменником даних дробів є число...
A. 180.
Б. 30.
В. 45.
Г. 90.

Відповідь: Г.

 

2. Якщо звести дані дроби до найменшого спільного знаменника то отримаємо:
А. 63/180 і 90/180.
Б. 63/90 і 90/90.
В. 140/180 і 162/180.
Г. 70/90 і 81/90.

7/9 = (7•10)/90 = 70/90
9/10 = (9•9)/90 = 81/90.

Відповідь: Г.

 

3. Зведіть дроби 7/12 і 7/15 до найменшого спільного знаменника.
А. 14/120 і 21/120.
Б. 35/180 і 28/180.
В. 14/60 і 21/60.
Г. 35/60 і 2/60.

12 = 2 • 2 • 3
15 = 3 • 5
НДС = 2 • 2 • 3 • 5 = 60
7/12 = (5•7)/60 = 35/60
7/15 = (4•7)/60 = 28/60.

Відповідь: Г.

 

4. Зведіть дріб 2/9 до знаменника, який на 14 більший за подвоєну суму чисельника і знаменника даного дробу.

1) 2 + 9 = 11;
2) 11 • 2 = 22;
3) 22 + 14 = 36
2/9 = (4•2)/36 = 8/36.

Відповідь: 8/36.

Завдання/Самостійна робота 73

Самостійна робота №13

 

1. Яка з точок на малюнку 3 має абсцису 4 й ординату -3?
А. Р.
Б. М.
В. Н.
Г. N.

6k sr 13v1 1

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: А.

 

2. Які координати має точка, що лежить на осі ординат і віддалена від початку координат на 3 одиниці?
А. (1;3).
Б. (0;-3).
В. (3;3).
Г. (3; 0).

Відповідь: Б.

 

3. Дано точку В(4; -2). Знайдіть координати точки С, якщо її абсциса на 4 більша за ордина ту точки В, а ордината - удвічі менша від абсциси точки В.
A. (2; 2).
Б. (8;-1).
B. (-8; 2).
Г. (8; -2).

х = -2 + 4 = 2
у = 4 : 2 = 2.

Відповідь: А.

 

4. У прямокутній системі координат (мал. 4) побудуйте точки N(-2; -1,5), М(-2; 4), С(4; 1) i D(4; 3 1/2). У яких координатних чвертях лежать дані точки?

6k sr 13v1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: С - І, D - І, M - ІІ, N - ІІІ.

Завдання/Самостійна робота 77

Самостійна робота №4

 

1. Знайдіть частку чисел 7/13 і 14/36.
А. 2/3.
Б. 1 1/2.
В. 98/507.
Г. 7/13.

7/13 : 14/39 = 7/13 • 39/14 = (7•39)/(13•14) = 3/2 = 1 1/2.

Відповідь: Б.

 

2. 6/11 довжини відрізка дорівнюють 54 см. Знайдіть довжину всього відрізка.
А. 9/11 см.
Б. 30 см.
В. 99 см.
Г. 1/99 см.

54 : 6/11 = 54 • 11/6 = (54•11)/6 = 99.

Відповідь: В.

 

3. Обчисліть: 2 3/4 : 55/56.
А. 5/14.
Б. 2 4/5.
В. 5/8.
Г. 1 2/5.

2 3/4 : 55/56 = 11/4 • 56/55 = (11•56)/(4•55) = 14/5 = 2 4/5.

Відповідь: Б.

 

4. Розвяжіть рівняння: х • 11/19 = 1 23/76.

х = 1 23/76 : 11/19;
х = 99/76 • 19/11;
х = (99•19)/(76•11); х = 9/4; х = 2 1/4.

Відповідь: 2 1/4.

Завдання/Самостійна робота 78

Самостійна робота №5

 

1. Яка пропорція є взаємно оберненою з пропорцією 1/4 = 4/16?
А. 1/4 = 2/8.
Б. 4 : 1 = 12:3.
В. 4/1 = 16/4.
Г. 4 : 1 = 20 : 5.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть невідомий член пропорції 3,2 : х = 64 : 8.
A. 64.
Б. 16.
B. 4.
Г. 0,4.

64 • х = 3,2 • 8
х = (3,2•8)/64
х = 3,2/8
х = 0,4.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть невідомий член пропорції у/8 = 1,5/0,4.
A. 12.
Б. 15.
B. 30.
Г. 3.

у = (1,5•8)/0,4
у = 3/0,1 = 30.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 5,25 : 4,2у = 3 1/5 : 7 1/2.

5,25/4,2у = 25/8 : 15/2
5,25/4,2у = (25•2)/(8•18)
5,25/4,2у = 5/12
у = (12•5,25)/(5•4,2) = (2•1,05)/0,7 = 3.

Відповідь: 3.

Завдання/Самостійна робота 80

Самостійна робота №7

 

1. Число 80 зменшили на 40%. Яке число отримали?
A. 64.
Б. 56.
B. 48.
Г. 40.

1) 100% - 40% = 60%
2) 60% = 0,6
3) 80 • 0,6 = 48.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть число, після збільшення якого на 20 % було отримано число 90.
A. 60.
Б. 70.
B. 75.
Г. 80.

20% = 0,2
Нехай початкове число х, тоді
х + 0,2х = 1,2х
1,2х = 90
х = 90 : 1,2 = 75.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть відсоткове відношення чисел 90 і 360.
A. 20%.
Б. 25%.
B. 45%.
Г. 50%.

90/360 • 100% = 25%.

Відповідь: Б.4. Число збільшили на 50%, а потім зменшили на 50%. Як змінилося число?

80% = 0,5
Нехай початкове число х
1,5х - число після збільшення
1,5х : 100 = 0,015х
0,015х • 50 = 0,75х - 50% збільшеного числа
1,5х - 0,75х = 0,75х
0,75 = 75%.

Відповідь: змінене число становить 75% початкового.

Завдання/Самостійна робота 81

Самостійна робота №8

 

1. Знайдіть корені рівняння: |х| = 3,4.
A. 3,4.
Б. -3,4.
В. 3,4 і -3,4.
Г. Рівняння корепів не має.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть відстань між точками А(7) і В(-7).
A. 14 од.
Б. 7 од.
B. 0 од.
Г. 49 од.

|7| = 7
|-7| = 7
|7| + |-7| = 14 од.

Відповідь: А.

 

3. Знайдіть відстань між точками А(5) і В(14).
A. 19 од.
Б. 9 од.
B. 18 од.
Г. -9 од.

|5| = 5
|14| = 14
|14| - |5| = 9 од.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть 20% числа, що дорівнює значенню виразу
|-0,25| + |12| -|-1/4| + 8.

|0,25| + |12| - |-1/4| + 8 = 0,25 + 12 - 0,25 + 8 = 20
20% = 0,2
20 • 0,2 = 4.

Відповідь: 4.

Завдання/Самостійна робота 79

Самостійна робота №6

 

На малюнку 2 зображено стовпчасту діаграму розподілу учнів у шостих класах школи. Розв'яжіть задачі 1-4.

6k sr 6v2 1

1. У якому класі учнів найбільше?
A. У 6-А класі.
Б. У 6-Б класі.
B. У 6-В класі.
Г. Не можна визначити.

Відповідь: В.

 

 

 

 

 

2. Визначте кількість учнів у 6-В класі.
A. 26.
Б. 34.
B. 30.
Г. Не можна визначити.

Відповідь: Б.

 

3. На скільки учнів більше у 6-В класі, ніж у
A. На 4.
Б. На 6.
B. На 8.
Г. Не можна визначити.

Відповідь: А.

 

4. Побудуйте кругову діаграму розподілу учнів у шостих класах школи.

Всього у 6-х класах 90 учнів. Все коло 360°
360° : 90° = 4° на кожного учня
6-А: 26 • 4° = 104°
6-Б: 30 • 4° = 120°
6-В: 34 • 4° = 136°.

6k sr 6v2 4

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 6-А - 104°; 6-Б - 120°; 6-В - 136°.


Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив