ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 4 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 4 частина

5 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 4 частинаЗавдання/Самостійна робота 53

Контрольна робота №4

 

1. Розв'яжіть рівняння 34 - (4 + 2х) • 3 = 10.
A. 2.
B. 4.
В. 6.
Г. 34.

34 - (12 + 6х) = 10
12 + 6х = 34 - 10
6х + 12 = 24
6х = 24 - 12
6х = 12
х = 15 : 6 = 2.

Відповідь: А.

 

2. Знайдіть швидкість руху човна проти течії річки, якщо його власна швидкість дорівнює 15 км/год, а швидкість течії - 3 км/год.
A. 5 км/год.
Б. 45 км/год.
B. 12 км/год.
Г. 18 км/год.

v = 15 - 3 = 12 км/год.

Відповідь: В.

 

3. Купили 1 кг печива і 2 кг цукерок і за всю покупку заплатили 60 грн. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо цукерки дорожчі за печиво у 2 рази?
A. 10 грн.
Б. 12 грн.
B. 20 грн.
Г. 24 грн.

х : 2 + 2 • х = 60
х + 4х = 120
5х = 120
х = 120 : 5 = 24 грн.

Відповідь: Г.

 

4. Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному із двох пунктів, відстань між якими дорівнює 330 км, і зустрілися через 2 год. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо швидкість одного з них на 5 км/год більша, ніж швидкість другого.

5k kr 4v2 4

 

 

 

 

v1 = х
v2 = х + 5
v1t + v2t = 330
2 • х + 2 • (х + 5) = 330
2х + 2х + 10 = 330
4х = 330 - 10
4х = 320
х = 320 : 4 = 80 км/год.
v2 = 80 + 5 = 85 км/год.

Відповідь: 80 км/год; 85 км/год.

 

5. Одна сторона прямокутника на 2 см більша за іншу сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 44 см.

2х + 2(х + 2) = 44
2х + 2х + 4 = 44
4х = 44 - 4
4х = 40
х = 40 : 4 = 10
а = х, а = 10 см
b = 2х, b = 2 • 10 = 20 см
S = а • b = 10 • 20 = 200 см2.

Відповідь: 200 см2.

 

5*. На заводі за 12 днів мали зробити 960 деталей. Проте щодня робили на 16 деталей більше. На скільки днів раніше запланованого на заводі виконають завдання? Скільки деталей треба робити на заводі щодня для того, щоб виконати завдання за 8 днів?

360 : 12 = 80 деталей за планом за 1 день
80 + 16 = 96 деталей за 1 день
1) 960 : 96 = 10 днів, 12 - 10 = 2 дні
2) 960 : 8 = 120 деталей.

Відповідь: 1) на 2 дні; 2) 120 деталей.

Завдання/Самостійна робота 52

Контрольна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 365 і 508.
A. 18 542.
B. 185 420.
В. 21170.
Г. 195 420.

5k kr 3v2 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть частку чисел 908 960 і 437.
A. 28.
Б. 208.
B. 2080.
Г. 2800.

5k kr 3v2 2

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

3. Зошит коштує 4 грн. Скільки грошей було в Петрика, якщо він купив 8 зошитів і в нього залишилося 3 грн?
A. 32 грн.
Б. 33 грн.
B. 34 грн.
Г. 35 грн.

8 • 4 + 3 = 32 + 3 = 35.

Відповідь: Г.

 

4. Спростіть вираз:
1) 21m • 3n • 2р;
2) 25b - 12b + 7b;
3) 12 • (а + 3) + 7 • (2 - а).

1) 21m • 6nр = 126mnp;
2) 25b - 12b + 7b = 13b + 7b = 20b;
3) 12 • (а + 3) + 7 • (2 - а) = 12a + 36 + 14 - 7a = 12a - 7a + 50 = 5a + 50.

Відповідь: 1) 126mnp; 2) 20b; 3) 5a + 50.

 

5. За чотири дні в магазині було продано 1330 кг яблук. За перший продали 205 кг яблук, за другий — у 3 рази більше, ніж за перший, а за третій і четвертий дні було продано однакову кількість яблук. Скільки кілограмів яблук продали за третій день?

205 + 3 • 205 + 2х = 1330
205 + 615 + 2х = 1330
820 + 2х = 1330
2х = 1330 - 820
2х = 510
х = 255.

Відповідь: 255 кг.

 

5*. Софійка задумала три числа. Добуток цих чисел дорівнює 240. Добуток першого і другого числа дорівнює 60, а добуток другого і третього дорівнює 80. Які числа задумала Софійка?

60 • х = 240
х = 240 : 60 = 4 (трете)
80 : 4 = 20 (друге)
60 : 20 = 3 (перше).

Відповідь: 3, 20, 4.

Завдання/Самостійна робота 55

Контрольна робота №6

 

1. Розмістіть дроби в порядку зростання: 11/18, 13/18, 7/18, 15/18, 1/18, 5/18.
А. 1/18, 3/18, 5/18, 7/18, 11/18, 13/18.
Б. 1/18, 5/18, 7/18, 11/18, 12/18, 15/18.
В. 1/18, 5/18, 7/18, 11/18, 13/18, 15/18.
Г. 15/18, 13/18, 11/18, 7/18, 5/18, 1/18.

Відповідь: В.

 

2. Запишіть дріб 403/47 у вигляді мішаного числа.
А. 7 27/47.
Б. 8 27/47.
В. 7 25/47.
Г. 8 17/47.

403/47 = 8 27/47.

Відповідь: Б.

 

3. Подайте мішане число 6 19/36 у вигляді неправильного дробу.
А. 150/19.
Б. 216/36.
В. 225/36.
Г. 235/36.

6 19/36 = (6•36+19)/36 = (216+19)/36 = 235/36.

Відповідь: Г.

 

4. У прямокутнику одна сторона дорівнює 266 мм, а інша становить 1 2/19 першої. Знайдіть периметр прямокутника.

а = 266
b = 2/19 • 266
Р = 2а + 2b
b = (19+2)/19 = 21/19 • 266 = 5586/19
b = 5586/19 = 294 мм
Р = 2 • 266 + 2 • 294 = 532 + 588 = 1120 мм.

Відповідь: 1120 мм.

 

5. У 5-А класі навчається 33 дитини, що становить 11/12 кількості учнів 5-Б класу, а в 5-В класі навчається 8/9 кількості учнів 5-Б класу. Скільки всього дітей навчається у трьох п'ятих класах?

5-Б: (33•12)/11 = 396/11 = 36 учнів
5-В: (36•8)/9 = 288/9 = 32 учня
Всього: 33 + 36 + 32 = 101 учень.

Відповідь: 101 учень.

 

5*. Запишіть усі можливі дроби, різниця чисельника і знаменника яких дорівнює 13, а їх сума дорівнює 27, 29 або 31.

1) х - у = 13; х + у = 27
2) х - у = 13; х + у = 29
3) х - у = 13; х + у = 31
х = 13 + у
1) 13 + 2у = 27; 2у = 27 - 13 = 14
у = 7
2) 13 + 2у = 29; 2у = 29-13 = 16
у = 8
3) 13 + 2у = 31; 2у = 31 - 13 = 18
у = 9
1) х = 13 + 7 = 20
2) х = 13 + 8 = 21
3) х = 13 + 9 = 22
20/7; 21/8; 22/9.

Відповідь: 20/7; 21/8; 22/9.

Завдання/Самостійна робота 50

Контрольна робота №1

 

1. Для числа двадцять один мільйон сто двадцять тисяч дванадцять оберіть правильний запис.
A. 21 012 012.
Б. 21 120 120.
B. 21 120 012.
Г. 12 120 012.


Відповідь: В.

 

2. ОС - бісектриса LАОВ. Знайдіть градусну міру LАОВ, якщо LСОВ = 80°.
A. 20°.
Б. 40°.
B. 80°.
Г. 160°.

5k kr 1v2 2

 

 

 

 

 

 

LАОВ = 2 • LСОВ = 2 • 80° = 160°.

Відповідь: Г.

 

3. Які числа записані в порядку спадання?
A. 145, 136,129,154.
Б. 567, 564, 568, 570.
B. 999, 989, 979, 987.
Г. 712, 705, 701, 699.


Відповідь: Г.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі та знайдіть його значення.
У 5-А класі навчаються 25 учнів, у 5-Б - на 7 учнів більше, ніж у 5-А, у 5-В - у 2 рази менше, ніж у 5-Б, а в 5-Г класі - стільки ж учнів, як у 5-В. Скільки п'ятикласників навчаються в цих чотирьох класах?

25 + (25 + 7) + (25 + 7) : 2 + (25 + 7) : 2 = 25 + 32 + 32 : 2 + 32 : 2 = 57 + 16 + 16 = 57 + 32 = 89 учнів.

Відповідь: 89 учнів.

 

5. Побудуйте LКОР = 150°. Поділіть за допомогою транспортира LКОР на 3 рівні кути. Зробіть відповідні записи. Якщо можливо, то назвіть бісектриси кутів на вашому малюнку.

5k kr 1v2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: ОА бісектриса LКОР; ОВ бісектриса LАОР.

 

5*. Задайте формулою число, яке передує числу b, та число, що слідує за ним, якщо: 100, 95, 90, 85,..., b,....

h1 = b + 5
h2 = b - 5

Відповідь: b + 5; b - 5.

Завдання/Самостійна робота 57

Контрольна робота №8

 

1. 2 7/10 = ...
A. 2,7.
B. 2,07.
B. 27,1.
Г. 1,4.

Відповідь: А.

 

2. Число 8,5 збільшили в 3,06 рази й отримали.
А. 2,601.
Б. 25,91.
В. 11,56.
Г. 26,01.

Відповідь: Г.

 

3. Яке з чисел задовольняє нерівність 4 - 1,95 < х < 2,67 + 0,58?
A. 3,5.
Б. 3,251.
B. 3,04.
Г. 2,002.

4 - 1,95 = 2,05
2,05 < x < 3,25
2,67 + 0,58 = 3,25
х = 3,04.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х + 5 • 12,05 • 2 - 62,7 = 221,3.

х + 5 • 12,05 • 2 - 62,7 = 221,3
х + 10 • 12,05 = 221,3 + 62,7
х + 120,5 = 284,0
х = 284 - 120,5
х = 163,95.

Відповідь: 163,95.

 

5. З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно два велосипедисти. Швидкість одного з них дорівнює 9,8 км/год, що на 2,6 км/год менше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 2,15 год після початку руху?

VА = 9,8 км/год.
VВ = 9,8 + 2,6 км/го = 12,4 км/год
LА = 9,8 • 2,15 = 19,07 км
LВ = 12,4 • 2,15 = 25,66 км
LАВ = 19,07 + 25,66 = 44,73 км.

Відповідь: 44,73 км.

 

5*. Знайдіть три числа, якщо перше число на 5,3 більше за друге, третє - менше від другого на 1,87, а сума перших двох чисел більша за третє число на 32 3/10.

х - перше число
х - 5,3 - друге
х - 5,3 - 1,87 - трете
х + х - 5,3 = 5,3 - 1,87 + 32,3
х = 32,3 - 1,87 = 30,43 (перше)
30,43 - 5,3 = 25,13 (друге)
25,13 - 1,87 = 23,26 (трете).

Відповідь: 30,43; 25,13; 23,26.

Завдання/Самостійна робота 56

Контрольна робота №7

 

1. Обчисліть: 13/29 + 17/29 - 18/29.
А. 2/19.
Б. 48/28.
В. 12/29.
Г. 11/29.

13/29 + 17/29 - 18/29 = (13+17-18)/29 = (30-18)/29 = 12/29.

Відповідь: В.

 

2. Якщо 25/47 - перший доданок, 43/47 - сума, то другий доданок - ...
А. 28/47.
Б. 68/47.
В. 18/47.
Г. 8/47.

25/47 + х = 43/47
х = 43/47 - 25/47 = (43-25)/47 = 18/47.

Відповідь: В.

 

3. Порівняйте: 3 2/13 + 9/13 і 4 - 4/13. Який знак треба вставити?
A. =.
Б. >.
В. <.
Г. Не можна порівняти.

(39+2)/13 + 9/13 = (41+9)/13 = 50/13 = 3 11/13;
52/13 - 4/13 = (52-4)/13 = 48/13 = 3 9/13
3 11/13 > 3 9/13.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х + (3 3/14 - 9/14) = 5 5/14.

х + ((42+3)/14 - 9/14) = (70+5)/14
х + (45-9)/14 = 75/14
х + 36/14 = 75/14
х = 75-14 - 36/14 = 39/14 = 2 11/14.

Відповідь: 2 11/14.

 

5. Розмістіть на координатному промені точки, координати яких дорівнюють значенням
виразів: 5 1/7 - 4 2/7, 7 2/7 - 6 5/7, 5/7 + 6/7, 2 5/7 + 3 4/7 - 4 6/7.

(35+1)/7 - (28+2)/7 = (36-30)/7 = 6/7
(49+2)/7 - (42+5)/7 = (51-47)/7 = 4/7
5/7 + 6/7 = 11/7 = 1 4/7
(14+5)/7 + (21+4)/7 - (28+6)/7 = (19+25-34)/7 =
(14-34)/7 = 10/7 = 1 3/7.

Відповідь: 4/7, 6/7, 1 3/7, 1 4/7.

 

5*. Різниця двох мішаних чисел дорівнює 2. Сума їх цілих частин дорівнює 8, а сума дробових частин - 8/17. Знайдіть ці числа.

Завдання/Самостійна робота 59

Контрольна робота №10

 

1. Знайдіть 15 % від числа 4,8.
А. 7,2.
Б. 72.
В. 0,72.
Г. 3,2.

(4,8 • 15%) : 100% = 0,72.

Відповідь: В.

 

2. Середнім арифметичним чисел 3 2/5, 2 2/5 і 6 1/5 є число...
А. 1 2/5.
Б. 3 2/5.
В. 3.
Г. 4.

(15+2)/5 = 17/5; (10+2)/5 = 12/5; (30+1)/5 = 31/5
17/5 + 12/5 + 31/5 = 90/5 = 12; 12/3 = 4.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть число, якщо його 7 % - це число 0,84.
А. 1,2.
Б. 0,12.
В. 12.
Г. 5,88.

(0,84 : 7%) • 100% = 12.

Відповідь: В.4. Ділянка, яка має форму прямокутника зі сторонами 2,8 м і 4,2 м, на 60 % засаджена картоплею. Яку площу займає картопля?

S = 2,8 • 4,2 = 11,76 м2
(11,76 • 60%) : 100% = 7,056 м2.

Відповідь: 7,056 м2.

 

5. Із двох міст, відстань між якими становить 288 км, назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 16 км/год, а швидкість мотоцикліста становить 350 % від швидкості велосипедиста. Через скільки годин вони зустрінуться?

5k kr 10v2 5

 

 

 

 

Vмот = 16 • 3,5 = 56 км/год
Vмот + Vвел = 56 + 16 = 72 км/год
t = 288 : 72 = 4 год.

Відповідь: 4 год.

 

5*. Середнє арифметичне десяти чисел дорівнює 0,408, а середнє арифметичне шести інших чисел - 3,28. Знайдіть середнє арифметичне усіх шістнадцяти чисел.

0,408 • 10 = 4,08 (сума 10 чисел)
3,25 • 6 = 19,68 (сума 6 чисел)
(4,08 + 19,68) : 16 = 23,76 : 16 = 1,485.

Відповідь: 1,485.

Завдання/Самостійна робота 61

Самостійна робота №1

 

1. Яке із чисел ділиться і на 3, і на 9? .
А. 51.
Б. 54.
В. 59.
Г. 66.

(За ознаками подільності) на 3 - сума цифр ділиться на 3; на 9 - сума цифр ділиться на 9.

Відповідь: Б.

 

2. Яке із чисел ділиться і на 2, і на 5?
A. 52.
Б. 54.
B. 50.
Г. 45.

Відповідь: В.

 

3. Сума а + b + 5 ділиться на 10, якщо значення виразу а + b закінчує цифрою...
А. 0.
Б. 5.
В. 3.
Г. 4.

5, 5 + 5 = 10 - на десять ділиться число що закінчується на 0.

Відповідь: Б.

 

4. У числі 28** замість зірочок уставте такі дві цифри, щоб отримане чотирицифрове число ділилося і на 9, і на 10.

2880;
на 10 діляться числа, що закінчуються на 0.
2 + 8 + 8 = 10 - ділиться на 9.

Відповідь: 2880.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: Екатерина Дата: 22 апреля 2021 15:17 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Цены на мойку окон в Москве

  Цены на зеркала для ванной смотрите здесь: https://www.tde66.ru/zerkala-dlya-vannoy
 2. Написал: Екатерина Дата: 2 мая 2021 12:25 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  https://yuridicheskiye-uslugi-moskva.ru/pages/advokat-vzyskanie-alimentov/ - здесь можно заказать услуги адвоката по взысканию алиментов
 3. Написал: Екатерина Дата: 11 мая 2021 13:19 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Наследственные споры в Москве услуги по низким ценам от компании Бизнес-Консалтинг
 4. Написал: Екатерина Дата: 12 июня 2021 16:42 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Заходите в наш каталог https://www.ksk-group.ru/shop/attraktsiony/vodopady/ чтобы купить водопаддля бассейна
 5. Написал: Екатерина Дата: 25 июня 2021 10:56 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Натяжной потолок в ванной заказать в Москве
 6. Написал: Михаил Дата: 10 июля 2021 19:08 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Новая коллекция unica studio купить в интернет магазине.
 7. Написал: Анатолий Дата: 23 июля 2021 14:13 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Предлагает сдать в скупку Apple за дорого!
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив