ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частина

5 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частинаЗавдання/Самостійна робота 37

Самостійна робота №18

 

1. Обчисліть 16 % від 42.
A. 6,72.
Б. 26,25.
B. 67,2.
Г. 2,625.

42 • 0,16 = 6,72.

Відповідь: А.

 

2. Порівняйте: 15 % від 15 і 10 % від 20. Який знак треба вставити?
A. >.
Б. =.
B. <.
Г. Не можна порівняти.

15 • 0,15 = 2,25
20 • 01 = 2,0
2,25 > 2,0.

Відповідь: А.

 

3. Знайдіть суму 25 % від 54 та 45 % від 54.
A. 32,4.
Б. 27.
B. 36.
Г. 37,8.

54 • 0,25 = 13,5
54 • 0,45 = 24,3
13,5 + 24,3 = 37,8.

Відповідь: Г.

 

4. 1 кг вишні коштує 15 грн. Ціна 1 кг черешні становить 125 % від ціни 1 кг вишні, а ціна 1 кг полуниці - 160 % від ціни 1 кг вишні. Скільки коштують 2,5 кг полуниці?

1 кг вишні - 15 грн.
1 кг черешні - 1,25 • 15 = 18,75 грн.
1 кг полуниці - 1,6 • 15 = 24,0 грн.
2,5 кг полуниці - 2,5 • 24 = 60 грн.

Відповідь: 60 грн.

Завдання/Самостійна робота 38

Самостійна робота №19

 

1. Якщо 5 % - це число 6, то 35 % - це число - ...
А. 25.
Б. 30.
В. 35.
Г. 42.

6 : 0,05 = х : 0,35
х = (6 • 0,35) : 0,05 = 2,1 : 0,05 = 42.

Відповідь: Г.

 

У 5-А класі 20 % усіх учнів, а це 6 осіб, - написали контрольну роботу на 10-12 балів, 50 % - на 7-9, а решта - на 4-6 балів.
Розв'яжіть задачі 2-3.

2. Скільки учнів написал и контрольну роботу на 7-9 балів?
A. 10 учн.
Б. 15 учн.
B. 12 учн.
Г. 16 учн.

х • 0,2 = 6
х = 6 : 0,2 = 30 учнів
30 • 0,5 = 15 учнів.

Відповідь: Б.

 

3. Скільки учнів написали контрольну роботу на 4-6 балів?
A. 9 учн.
Б. 12 учн.
B. 15 учн.
Г. 6 учн.

100% - 20% - 50% = 30%
30 • 0,3 = 9 учнів.

Відповідь: А.

 

4. Ширина прямокутника дорівнює 0,9 см і становить 60 % його довжини. Знайдіть площу прямокутника.

х • 0,6 = 0,9
х = 0,9 : 0,6
х = 1,5 см (довжина)
1,5 • 0,9 = 1,35 см2.

Відповідь: 1,35 см2.

Завдання/Самостійна робота 43

Контрольна робота №5

 

1. Обчисліть: 3 • 23 + 2 • 42.
A. 280.
Б. 34.
B. 56.
Г. 36.

3 • 23 + 2 • 42 = 3 • 8 + 2 • 16 = 24 + 32 = 56.

Відповідь: В.

 

2. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 5 і 2?
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 1.

152,125,512,521,215,251,

Відповідь: В.

 

3. Квадрат зі стороною 6 см і прямокутник мають рівні площі. Знайдіть довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см.
A. 9 см.
Б. 6 см.
B. 3 см.
Г. 2 см.

Sкв. = 6 • 6 = 36 см2
Sпр. = 36 см2
х • 4 = 36
х = 36 : 4 = 9 см.

Відповідь: А.

 

4. Куб має об'єм, удвічі більший за об'єм прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть суму довжин усіх ребер куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 2 см, 2 см, 1 см.

Vпар. = а • b • с = 2 • 2 • 1 = 4 см3
Vкуб. = Vпар. • 2
Vкуб. = 4 см • 2 = 8 см3
акуб. = 2 см
S = 12 • 2 = 24 см.

Відповідь: 24 см.


5. Об'єм куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 27 см3. Його ребро АА1 збільшили в 4 рази, ребро А1В1 - у 3 рази, а ребро AD - на 2 см. Знайдіть суму площ усіх граней отриманого прямокутного паралелепіпеда та суму довжин усіх його ребер.

5k kr 5v1 4

 

 

 

 

 

Vкуб. = 27 см3 = 3 • 3 • 3
АА1 = 3 см
АА1 = 3 • 4 = 12 см
А1В1 = 3 • 3 = 9 см
AD = 3 + 2 = 5 см
S1 = 12 • 9 = 108 см2
S2 = 12 • 5 = 60 см2
S3 = 9 • 5 = 60 см2
∑ = 108 • 2 + 60 • 2 + 45 • = 216 + 120 + 90 = 216 + 210 = 426 см2
ребер = 12 • 4 + 9 • 4 + 5 • 4 = 48 + 36 + 20 = 84 + 20 = 104 см.

Відповідь: 426 см2; 104 см.


5*. Прямокутний паралелепіпед розділили на чотири рівні куби. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сума площ усіх граней одного куба дорівнює 54 см2. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда.

S = 54 см2
S1 = 54 : 6 = 9 см2
Vкуб. = 3 • 3 • = 27 см3
VА = 27 • 4 = 108 см3
Vn = a • b • c = (3 • 4 ) • 3 • 3 = 12 • 3 • 3.

Відповідь: Vпар = 108 см3; а = 12, b = 3, c = 3.

Завдання/Самостійна робота 41

Контрольна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 305 і 794.
A. 27 790.
Б. 24 217.
B. 242 170.
Г. 242 270.

5k kr 3v1 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть частку чисел 826 880 і 272.
A. 34.
Б. 304.
B. 3004.
Г. 3040.

5k kr 3v1 2

 

 

 

 

 

Відповідь: Г.

 

3. Для пошиття сукні потрібно 3 м тканини. Скільки метрів тканини було в рулоні, якщо пошили 11 суконь і залишилося 2 м тканини?
A. 33 м.
Б. 34 м.
B. 35 м.
Г. 36 м.

11 • 3 + 2 = 33 + 2 = 35 м.

Відповідь: В.

 

4. Спростіть вираз:
1) 4x • 15y • 3z;
2) 18а + 4а - 2а;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b).

1) 4x • 15y • 3z = 60xy • 3z = 180 • xyz;
2) 18а + 4а - 2а = 18a + 2a = 20a;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b) = 30 + 15b + 36 - 3b = 66 + 12b.

Відповідь: 1) 180 • xyz; 2) 20a; 3) 66 + 12b.

 

5. Із чотирьох ділянок поля було зібрано 1928 ц картоплі. З першої ділянки зібрали 340 ц картоплі, з другої - у 2 рази більше, ніж з першої, а з третьої і четвертої ділянок картоплі зібрали порівну. Скільки центнерів картоплі зібрали з четвертої ділянки поля?

340 + 340 • 2 + 2х = 1928
340 + 680 + 2х = 1928
1120 + 2х = 1928
2х = 1928 - 1120
2х = 808
х = 808 : 2
х = 404 ц.

Відповідь: 404 ц.

 

5*. Двом учням потрібно було помножити одне й те саме число: першому на 18, а другому на 31. Перший учень у відповіді отримав число 1296. Яке число у відповіді отримав другий учень?

1) 1296 : 18 = 72
2) 72 • 31 = 2232.

Відповідь: 2232.

Завдання/Самостійна робота 46

Контрольна робота №8

 

1. 103 1000 = ...
A. 1,03.
Б. 0,103.
В. 10,3.
Г. 0,000103.

Відповідь: Б.

 

2. Число 123 збільшили у 5,02 рази і отримали...
А. 128,02.
Б. 63,96.
В. 53,96.
Г. 617,46.

Відповідь: Г.

 

3. Яке з чисел задовольняє нерівність 5,68 + 0,05 < х < 6 - 0,079?
A. 6,0001.
Б. 5,95.
B. 5,822.
Г. 6.

5,68 + 0,05 = 5,73
6 - 0,079 = 5,921
5,73 < x < 5,921
х = 5,822.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9.

х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9
х - 3,75 + 1,25 = 25,9
х = 25,9 + 3,75 - 1,25
х = 29,65 - 1,25
х = 28,40.

Відповідь: 28,40.

 

5. З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 61,5 км/год, що на 7,8 км/год менше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 3,2 год після початку руху?

VA = 61,5 км/год
VБ = 61,5 + 7,8 = 69,3 км/год
SA = 61,5 • 3,2 = 196,8 км
SБ = 69,3 • 3,2 = 221,76 км
SАБ = 196,8 + 221,76 = 418,56 км.

Відповідь: 418,56 км.

 

5*. Знайдіть три числа, якщо перше число на 4,09 менше від другого, третє - більше за друге на 1,93, а сума перших двох чисел більша за третє число на 274/10.

х - перше число
х + 4,09 - друге число
(х + 4,09 + 1,93) - третє
х + (х + 4,09) = (х + 4,09 + 1,93) + 274/10
2х + 4,09 = х + 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 4,09 - 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 1,93 + 27,4 = 29,33 (перше)
29,33 + 4,09 = 33,42 (друге)
33,42 + 1,93 = 35,35.

Відповідь: 29,33; 33,42; 35,35.

Завдання/Самостійна робота 42

Контрольна робота №4

 

1. Розв'яжіть рівняння (25 - 4х) • 2 + 8 = 18.
А. 3.
Б. 4.
В. 5.
Г. 6.

150 - 8х + 8 = 18
150 - 8х = 18 - 8 = 10
8х = 50 - 10
8х = 40
х = 40 : 8 = 5.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть швидкість руху човна за течією річки, якщо власна швидкість човна 12 км/год, а швидкість течії - 4 км/год.
A. 3 км/год.
Б. 48 км/год.
B. 8 км/год.
Г. 16 км/год.

v = 12 + 4 = 16 км/год.

Відповідь: Г.

 

3. Купили 2 кг печива і 1 кг цукерок і за всю покупку заплатили 50 грн. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо цукерки дорожчі за печиво на 8 грн?
A. 12 грн.
B. 14 грн.
В. 22 грн.
Г. 24 грн.

х + 2 • (х - 8) = 50
х + 2х - 16 = 50
3х = 50 - 16
3х = 66
х = 66 : 3 = 22 грн.

Відповідь: В.


4. Відстань між двома містами становить 390 км. З них одночасно виїхали назустріч один одному два автобуси і зустрілися через 3 год. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо швидкість одного з них на 10 км/год менша, ніж швидкість другого.

5k kr 4v1 4

 

 

 

v1 = х
v2 = х + 10 км/год
v1 • 3 + v2 • 3 = 390
3х + 3(х + 10) = 390
3х + 3х + 30 = 390
6х = 390 - 30
6х = 360
х = 360 : 6 = 60 км/год
v2 = 60 + 10 = 70 км/год.

Відповідь: 60 км/год, 70 км/год.

 

5. Одна сторона прямокутника удвічі більша за іншу сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 54 см.

2х + 2 • 2х = 54
2х + 4х = 54
6х = 54
х = 9
а = х
b = 2x
b = 2 • 9 = 18
a = 9
S = a • b = 18 • 9 = 162 см2.

Відповідь: 162 см2.

 

5*. За 10 днів швейна фабрика мала пошити 360 костюмів. Проте на фабриці щодня шили на 9 костюмів більше. На скільки днів раніше запланованого швейна фабрика виконала завдання? Скільки костюмів треба шити на фабриці щодня для того, щоб завершити роботу за 6 днів?

1) 360 : 10 = 36 костюмів за 1 день
36 + 9 = 45
360 : 45 = 8 днів
2) 360 : 6 = 90 костюмів.

Відповідь: 1) 8 днів; 2) 90 костюмів.

Завдання/Самостійна робота 40

Контрольна робота №2

 

1. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 17 см і 9 см.
A. 26 см.
Б. 32 см.
B. 42 см.
Г. 52 см.

Р = 2 • 17 + 2 • 9 = 34 + 18 = 52 см.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть:
  125 070
2 999  
A. 122 071.
Б. 122 061.
B. 123 929.
Г. 123 181.

5k kr 2v1 2

 

 

 

 

Відповідь: А.


3. Обчисліть: 56 034 + 2748 + 66 + 1252.
A. 60 000.
Б. 60 080.
B. 59 990.
Г. 60 100.

56034 + 66 + 1252 + 2748 = 56100 + 4000 = 60100.

Відповідь: Г.


4. У трикутнику ABC кут С дорівнює 80°. Кут В менший, від кута С на 57°. Знайдіть кут А. Визначте вид трикутника.

5k kr 2v1 4

 

 

 

 

∟B = 80° - 57° = 23°
∟A = 180° - 80° - 23° = 100° - 23° = 77°.

Відповідь: 77°.


5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 9 см, що на 60 мм менше від основи.

Р = 9 + 9 + (9 + 6) = 18 + 15 = 33 см.

Відповідь: 33 см.


5*. Периметр квадрата дорівнює 20 см, а периметр рівностороннього семикутника - 49 см. Знайдіть периметр рівностороннього шестикутника, якщо його сторона дорівнює різниці подвоєної сторони квадрата і сторони семикутника.

Ркв.= 20; сторона = 20 : 4 = 5 см
49 : 7 = 7 см
Р = 6 • (5 • 2 - 7) = 6 • (10 - 7) = 6 • 3 = 18 см.

Відповідь: 18 см.

Завдання/Самостійна робота 44

Контрольна робота №6

 

Розмістіть дроби в порядку спадання: 10/17, 6/17, 11/17, 15/17, 3/17, 7/17.
А. 3/17, 6/17, 7/17, 10/17, 11/17, 15/17.
Б. 15/17, 10/17, 11/17, 7/17, 6/17, 3/17.
В. 15/17, 11/17, 9/17, 7/17, 6/17, 3/17.
Г. 15/17, 11/17, 10/17, 7/17, 6/17, 3/17.

Відповідь: Г.

 

2. Запишіть дріб 365/44 у вигляді мішаного числа.
А. 8 15/44.
Б. 8 13/44.
В. 7 12/44.
Г. 8 23/44.

365/44 = 8 13/44.

Відповідь: Б.

 

3. Подайте мішане число 7 15/32 у вигляді неправильного дробу.
А. 271/32.
Б. 239/32.
В. 225/32.
Г. 137/15.

7 15/32 = (7•32+15)/32 = (224+15)/32 = 239/32.

Відповідь: Б.

 

4. У прямокутнику одна сторона дорівнює 238 мм, а інша становить 1 7/17 першої. Знайдіть периметр прямокутника.

а = 238 мм
b = 1 7/17 • 238 = (17+7)/17 = 24/17 • 238 = 5712/17 = 336 мм
Р = 2а + 2b = 2 • 238 + 2 • 336 = 476 + 672 = 1148 мм.

Відповідь: 1148 мм.

 

5. У літньому таборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількості дітей у другому загоні, а в третьому - 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всього дітей у таборі?

1) 32 • 9/8 = 329/8 = 256/9 = 36 дітей
2) (36•5)/6 = 180/6 = 30 дітей
32 + 36 + 30 = 98 дітей.

Відповідь: 98 дітей.

 

5*. Запишіть усі можливі дроби, сума чисельника і знаменника яких дорівнює 26, а їх різниця дорівнює 8, 10 або 12.

х + у = 36; х - у = 8;   х = 8 + у;    8 + у + у = 26; 2у = 18; у = 9
х + у = 26; х - у = 10; х = 10 + у; 10 + у + у = 26; 2у = 16; у = 8
х + у = 26; х - у = 12; х = 12 + у; 12 + у + у = 26; 2у = 14; у = 7
х = 26 - 9 = 17
х = 26 - 8 = 18
х = 26 - 7 = 19
17/9; 18/8; 19/17.


Відповідь: 17/9; 18/8; 19/17.

Завдання/Самостійна робота 45

Контрольна робота №7

 

1. Обчисліть: 13/31 + 7/31 - 8/31.
А. 12/13.
Б. 28/31.
В. 12/31.
Г. 11/31.

13/31 + 7/31 - 8/31 = (13+7-8)/31 = (20-8)/31 = 12/31.

Відповідь: В.


2. Якщо 23/44 зменшувальне, 18/44 - різниця, то від'ємник - ...
А. 41/44.
Б. 5/44. В. 41/48.
Г. 6/44.

23/44 - х = 18/44
х = 23/44 - 18/44 = (23-18)/44 = 5/44.

Відповідь: Б.

3. Порівняйте: 4 13/15 + 7/15 і 6 - 4/15. Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
B. >.
Г. Не можна порівняти.

(60+13)/15 + 7/15 = 80/15 = 5 5/15;
90/15 - 4/15 = 86/15 = 5 11/15;
5 5/15 < 5 11/15.

Відповідь: А.

4. Розв'яжіть рівняння: х + (4 1/11 - 8/11) = 6 2/11.

х + ((44+1)/11 - 8/11) = (66+2)/11
х + (45-8)/11 = 68/11
х + 37/11 = 68/11
х = 68/11 - 37/11 = 31/11 = (22+9)/11 = 2 9/11.

Відповідь: 2 9/11.

 

5. Розмістіть на координатному промені точки, координати яких дорівнюють значенням
виразів: 4 1/6, 3 3/6, 7 2/6, 5 5/6, 1 5/6 + 5/6, 3 4/6 + 3 3/6 - 5 2/6.

(4 - 3)((1-3)/6) = 7/6 - 3/6 = 4/6;
(7 - 5)((2-5/6)) = (14-5)/6 = 9/6;
(11+5)/6 = 16/6 = 2 4/6;
(3 + 3)((4+3)/6) = 6 7/6 - 5 2/6 = (6-5)((7/2)/6) = 5/6.

Відповідь: 4/6, 5/6, 1 3/6, 2 4/6.

 

5*. Різниця двох мішаних чисел дорівнює 2. Сума їх цілих частин дорівнює 14, а сума дробових частин - 10/13. Знайдіть ці числа.

х - ціла частина першого числа;
14 - х - другого числа;
у - дробна частина першого числа;
у - 10/13 - другого числа;
х - (14 - х) - у - (у - 10/13) = 2.

Завдання/Самостійна робота 47

Контрольна робота №9

 

1. Знайдіть частку чисел 6,25 і 0,125
A. 0,05.
Б. 0,5.
B. 5.
Г. 50.

Відповідь: Г.

 

2. Виконайте ділення: 11,89 : 5,8.
А. 0,25.
Б. 2,5.
В. 0,205.
Г. 2,05.

Відповідь: Г.

 

3. Який відрізок довший: той, у якого 0,2 довжини дорівнює 1 см, чи той, у якого 0,5 довжи ни дорівнює 2 см?
A. Перший відрізок довший.
Б. Другий відрізок довший.
B. Відрізки рівні.
Г. Не можна порівняти.

1 : 0,2 = 5 см
2 : 0,5 = 4 см.

Відповідь: А.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 12,5 + 149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5. Відповідь округліть до десятих.

12,5 + 149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5
149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5 - 12,5
149,6 = 100 • (1,36 + 1,6у)

Відповідь:

 

5. Перше число дорівнює 54 і становить 0,6 другого числа. Третє число у 2,7 раза менше від першого. Знайдіть суму цих чисел. Відповідь округліть до сотень.


Відповідь:

 

5*. Коли автобус проїхав 0,7 усього шляху, то виявилось, що відстань, яку він проїхав, була на 30 км більшою за половину всієї відстані між містами А і В. Знайдіть відстань між містами А і В.

Відповідь:

Завдання/Самостійна робота 48

Контрольна робота №10

 

1. Знайдіть 12 % від числа 4,5.
A. 5,4.
B. 0,54.
В. 54.
Г. 0,375.

4,5 • 0,12 = 0,54.

Відповідь: Б.

 

2. Середнім арифметичним чисел 1 2/3, 4 2/3 і 2 2/3 є число...

А. 1 2/3.
Б. 2 2/3.
В. 3.
Г. 4,5.

(1 + 4 + 2) + ((2+2+2)/3) = 7 + 6/3 = 9
9 : 3 = 3.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть число, якщо його 6 % - це число 0,96.
A. 16.
Б. 0,16.
B. 1,6.
Г. 5,76.

0,96 : 0,06 = 16.

Відповідь: А.

 

4. Ділянка, яка має форму квадрата зі стороною 3,6 м, на 70 % засаджена полуницями. Яку площу займають полуниці?

S = 3,6 • 3,6 = 12,96 м2
(12,96•70%)/100% = 9,072 м2.

Відповідь: 9,072 м2.

 

5. Із двох міст, відстань між якими становить 234 км, назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість мотоцикліста дорівнює 60 км/год, а швидкість велосипедиста становить 30 % від швидкості мотоцикліста- Через скільки годин вони зустрінуться?

5k kr 10v1 5

 

 

 

 

Vвел. = 0,3 • 60 = 18 км/год.
Vвел. + Vмот. = 60 + 18 = 78 км/год.
t = 234 : 78 = 3 год.

Відповідь: 3 год.

 

5*. Середнє арифметичне п'яти чисел дорівнює 2,58, а середнє арифметичне семи інших чисел - 4,56. Знайдіть середнє арифметичне всіх дванадцяти чисел.

2,58 • 5 = 12,9 (сума 5 чисел)
4,56 • 7 = 31,92 (сума 7 чисел)
(12,9 + 31,92) : 12 = 44,82 : 12 = 3,735.

Відповідь: 3,735.

Завдання/Самостійна робота 49

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть значення виразу 6m + 5n, якщо m = 345, n = 124.
A. 2690.
Б. 2469.
B. 5159.
Г. 1326.

6 • 345 + 5 • 124 = 2070 + 620 = 2690/

Відповідь: А.


2. Якщо - вартості 1 кг цукерок дорівнює 42 грн, то 1 кг таких цукерок коштує.
A. 32,6 грн.
Б. 54 грн.
B. 48 грн.
Г. 45 грн.

7/9х = 42
х = (42 • 9) : 7 = 54.

Відповідь: Б.


3. Порівняйте: 3 3/22 - 1 7/22 і 9/22 + 1 5/22. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

3 3/22 - 1 7/22 = (2 - 1)((11+3-7)/22) = 1 18/22
9/22 + (22+5)/22 = (9+27)/22 = 36/22 = 1 14/22
1 18/22 > 1 14/22.

Відповідь: В.


4. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь:
3,45x + 7,455 = 14,01 і 5,676 - 1,82y = 3,31.

3,45х + 7,455 = 14,01
3,45х = 14,0 - 7,455
3,45х = 6,555
х = 6,555 : 3,45 = 1,9.
5,676 - 1,82у = 3,31
1,9 • 1,3 = 2,47
1,82у = 5,676 - 3,31 = 2,366у
у = 2,366 : 1,82 = 1,3.

Відповідь: 2,47.


5. Із двох міст, відстань між якими дорівнює 106,2 км, виїхали одночасно назустріч один одному два мотоциклісти. Швидкість одного дорівнює 62,5 км/год, а швидкість іншого - 58,5 км/год. Якою буде відстань між мотоциклістами через 0,6 год після їх виїзду?

5k kr 11v1 5

 

 

 

 

LА = 62,5 • 0,6 = 37,5 км (перший проїхав)
LБ = 58,5 • 0,6 = 35,1 км (другий проїхав)
LАБ = 37,5 + 35,1 = 72,6 км (оба проїхали)
106,2 - 72,6 = 33,6 км (відстань між мотоциклістами)

Відповідь: 33,6 км.


5*. Одна сторона трикутника дорівнює 78 мм. Довжина другої сторони становить 12/13 довжини першої, а довжина третьої - 125% довжини другої. Знайдіть периметр іншого трикутника, кожна сторона якого на 30% більша, ніж відповідна сторона даного трикутника. Відповідь запишіть у метрах.

78 • 12/13 = 72 мм
(72 • 125%) : 100% = 90 мм
Р1 = 72 + 78 + 90 = 240 мм
Р2 = (240 • 130%) : 100% = 312 мм = 0,312 м.

Відповідь: 0,312 м.

Завдання/Самостійна робота 51

Контрольна робота №2

 

1. Знайдіть периметр квадрата зі стороною 9 см.
A. 18 см.
Б. 26 см.
B. 32 см.
Г. 36 см.

Р = 94 = 36 см.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть:
  304 501
- 1823
A. 302 678.
Б. 302 688.
B. 303 322.
Г. 303 778.

5k kr 2v2 2

 

 

 

 

Відповідь: А.

 

3. Обчисліть: 827 + 254 + 1203 + 23 746.
A. 26 030.
Б. 44 300.
B. 25 920.
Г. 25 910.

827 + 1203 + 254 + 23746 = 2030 + 24000 = 26030.

Відповідь: А.

 

4. У трикутнику ABC кут С дорівнює 60°. Кут А більший за кут С на 43°. Знайдіть кут В. Визначте вид трикутника.

∟А = 60° + 43 ° = 103°
∟В = 180° - 60° - 103° = 180° - 163° = 17°.

Відповідь: ∟В = 17°, тупий трикутник.

 

5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його основа дорівнює 12 см, що на 40 мм більше за бічну сторону.

Р = 12 + (12 - 4) + (12 - 4) = 12 + 8 + 8 = 28 см.

Відповідь: 28 см.

 

5*. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 27 см, а периметр рівностороннього восьмикутника - 64 см. Знайдіть периметр рівностороннього п'ятикутника, якщо його сторона дорівнює сумі подвоєної сторони трикутника і сторони восьмикутника.

Р = 5 • ((27 : 3) • 2 + 64 : 8) = 5 • (9 • 2 + 8) = 5 • (18 + 8) = 5 • 26 = 130 см.

Відповідь: 130 см.

Завдання/Самостійна робота 54

Контрольна робота №5

 

1. Обчисліть: 43 - 32 • 6.
А. 330.
Б. 55.
В. 24.
Г. 10.

43 - 32 • 6 = 64 - 9 • 6 = 64 - 54 = 10.

Відповідь: Г.

 

2. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 3, 5 і 8?
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 2.

358, 385, 538, 583, 835, 853.

Відповідь: В.3. Квадрат зі стороною 10 см і прямокутник мають рівні площі. Знайдіть ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 25 см.
A. 5 см.
Б. 4 см.
B. 15 см.
Г. 15 см.

Sкв. = 10 • 10 = 100 см
Sпр. = Sкв. = 100 см = а • b
а • b = 100;
25 • b = 100
b = 100 : 25 = 4 см2.

Відповідь: Б.

 

4. Куб має об'єм, удвічі менший від об'єму прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть суму площ усіх граней куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда: 3 см, 3 см, 6 см.

Vпр. = 3 • 3 • 6 = 54 см3
Vкуб = 54 : 2 = 27 см3
aкуб = 3 см
Sк = 3 • 3 • 6 = 54 см2.

Відповідь: 54 см2.

 

5. Об'єм куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 64 см3. Його ребро АА1 зменшили у 2 рази, ребро А1В1 збільшили у 3 рази, а ребро AD збільшили на 3 см. Знайдіть суму площ усіх граней отриманого прямокутного паралелепіпеда та суму довжин усіх його ребер.

Vкуб = 64 см3 = 4 • 4 • 4
АА1 = 4 см
АА1 = 4 : 2 = 2 см
АВ1 = 4 • 3 = 12 см
АD = 4 + 3 = 7 см
S = (2 • 12) • 2 + (2 • 7) • 2 + (12 • 7) • 2 =24 • 2 + 14 • 2 + 84 • 2 =
= 48 + 28 + 168 = 76 + 168 = 244 см2

L = 2 • 4 + 12 • 4 + 7 • 4 = 8 + 48 + 28 = 48 + 36 = 84 см.

Відповідь: S = 244 см2; L = 84 см.

 

5*. Прямокутний паралелепіпед розділили на шість рівних кубів. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх ребер одного куба дорівнює 48 см. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда.

L = 48 : 12 = 4 см
Vкуб = 4 • 4 • 4 = 64 см3
Vпар = 64 • 6 = 384 см3
Vпар = a • b • c = 4 • 4 • c = 384
c = 384 : 16 = 24 см.

Відповідь: Vпар = 384 см3; а = 4, b = 4, с = 24 см.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: DanielMes Дата: 16 октября 2019 12:06 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Исполнение проходящих и https://tel-number.ru/ исходящих вызовов, у любую город мира с одного пространства, достаточно выгодно специально для больших корпораций также филиальных предприятий, что сохраняют связь со своими покупателями также коллегами с помощью колл-департаменту. Именно для того, чтоб совершить данную контакт сподручной также экономной наша компания представляем выполнимость подключения и актоматизации условного набора или АТС, несколько номеров, СИП-связи, прямой номера, sms также иные возможности станции. Услуги связи вводят звонки в лучше чем в пятьдесят держав Азии , позволяют совершать звонки из единого набора в надобные государства и города, к этом работать у своем месте. Данная компания Телнамбер арабские эмираты телефоны разрешает подключить ай-пи общение и подготовить всяческие надобные виды связи под успешного деятельности в вразумительными оплатой и из значительной тех поддержкой. Звоните и подключайте новые телефонные резулюцию непосредственно на данный момент.
 2. Написал: Raymondsmarf Дата: 16 октября 2019 19:15 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  С детства желали организовать личную веб-игру из подборкой сконструированных сборок? Наша команда подготовили все обстановку именно с механизм, которые открывают для Вас окружения потенциал под создания жизненных также нескучных игр. На странице пользователи сможете самостоятельно формировать свежую гейм новинку, по персональный вкусу с отличной видеографикой и сложными заданиями. На презентованом портале создания персонажа игры подобраны фундаментальные инструменты именно для написание игровой системы вовсе без технической части на устроенному поочередности, Вы имеет возможность эксплуатировать элементы движков также состав, изучать публикации касательно исполнения и изучать веб-лекции именно для новичков. Именно на ресурсу указана полезные описание, в каком можно учиться, переписываться https://gcup.ru/ из иными гемерами- разработчиками, размещать личные игровые системы у стенде затем инициативно проникать в сферу IT деятельность. Наша команда с восторгом окажем помощь для Вас начать проводить свою игру затем поделимся вполне ходкими приемами изучения неизведанного хобби.
 3. Написал: TeresaLef Дата: 16 октября 2019 22:22 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Первая любовь требует лишь немного глупости и много любопытства.


  ------
  Паяные теплообменники SWEP


  Музыка глушит печаль.


  ------
  карта самарской области подробная с деревнями


  Своевременный топик


  ------
  накрутка подписчиков в инстаграме


  Право же, какую можно высказать еще нелепость, кото­рая бы уже не была высказана кем-нибудь из философов!


  ------
  казино фортуна онлайн


  Очевидность умаляется доказательствами.


  ------
  http://garngrammatik.dk/wp-content/languages/?sony_vegas_pro_13


  - Чем больше мы друг с другом говорим, тем меньше что-либо понимаем. Есть вещи, которые невозможно ни понять, ни объяснить.


  ------
  https://www.morvaikrisztina.hu/logs/?autodesk_autocad_lt_2020


  В моей старой голове две, от силы три мысли, но они временами поднимают такую возню, что кажется, их тысячи.


  ------
  https://gidros.com.ua/vosstanovlenie-artezianskix-skvazhin/


  Цену всему знают только циники.


  ------
  https://apoisk.club/4042-jelefant_2019.html
 4. Написал: Roxieclase Дата: 17 октября 2019 10:49 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Мужчины ужасно скучны, если они образцовые мужья, и невыносимо заносчивы, если не являются таковыми.


  ------
  барные стойки из искусственного камня фото


  Perhaps, I shall agree with your phrase


  ------
  коммерческая недвижимость в великом новгороде


  Вы попали в самую точку. Мне кажется это отличная мысль. Я согласен с Вами.


  ------
  3d визуализация проектирование


  кстати забыл еще...


  ------
  чековая лента купить


  Поразительно устроен российский алкаш.


  ------
  сайт booi


  Кто лишен возможности стрелять, тому на многое рассчитывать не приходится.


  ------
  накрутка лайков инстаграм онлайн


  Люди становятся сентиментальными скорее от огорчений, нежели от любви.


  ------
  how to activate office 2016 for free
 5. Написал: PeterCok Дата: 17 октября 2019 20:41 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Оформить каждый значительный оригинал по краткие сроки Вы способен напрямую через разработчика, впрочем, человек вовсе не всякий раз можете находится доверять в продавце товар, и вскорее разориться https://newyoubuy.com/ из времени или жн координироваться из мошенниками. Для тому, чтобы подобного никаким образом не случилось, и пользователь не утратил личные вложения наш ресурс предоставляет абоненту использовать сервис Гаранта. Данное лицо, что считается представителем на нашем сайту между торговцем к тому же покупателем на форуме, также снабжает успешное оформление сделки надежно без обмана и утечки лишних вложений. На данному источнику взлом аськи любой клиент сможет задействовать поддержкой к Гарант -Сервис вкладывая символический процент ото сделки пользователь обретает: конфиндициальность , гарантию восстановления оплаты на историю, когда уговор не состоялась либо другая сторона исчезнула, маленькую часть денег затем 100 процентную твердость в удачном финале работы. Мы устроит пользователям реализовать вашу документ по-честному затем срочно.
 6. Написал: RobertNom Дата: 19 октября 2019 14:04 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Сейчас целиком персональную занятость можно легко втиснуть на функционал http://vzlomannye-igry-na-android.net/ смартфона, не решаяя об дополнительные задачи, потому что личный планшет всегда пунктуально напомнит про том, что именно надо исполнить по определенный время, целиком то что диктуется под пользователя - собственно скачать необходимые программы. Интернет- источник урл vzlomannye-igry-na-android.net показывает для пользователей огромный набор расписаний плюс гейм приложений к персональному Андроиду, которые помогут пользователям бегло организовывают все ваши задачи на неделю или же месяц, плюс отлично отдохнуть под час увлечения. Мы презентует большой ассортимент игр различных класса: спортивные, стратегия, охота, погоня, сказочные, аркады, симуляторы и схожие, также полезные программы в инвестиции, спорту, запись, карты и свежего контента. Переходите и просматривайте все то, что именно пользователю пригодится у приложениях плюс геймерских новинках по открытом входе здесь на указанному источнику.
 7. Написал: Mariafeern Дата: 20 октября 2019 12:24 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Если одна дверь закрыта, другая открывается.


  ------
  тест полоски мочи наркотики


  Истина, ставшая достоянием толпы, очень скоро искажается до неузнаваемости.


  ------
  Wadline


  Истинная любовь тем отличается от золота и глины, что она не становится меньше, будучи разделенной.


  ------
  https://qoob.name/page/dragon-ball-xenoverse-2-2016-repack-ot-qoob
 8. Написал: ClarkTes Дата: 20 октября 2019 21:51 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Одержимость аграрным фермой может быть вовсе не только отличным хобби, но и выгодным делом, что приносит прибыль на стабильной оборотах, основное уяснить, что фермеру ближе для разума и еще особенно выгодно по условиях обитания. Многогранный страница касательно аграрному бизнесу опята консервация рецепты выйдет именно для ваши требования естественным энциклопедией на земельных делах, потому как он вмещает у себя все виды, каковы смогут интересовать юзера: огород, консервирование, садоводство, зерновые, скот, разведение пчел, птички плюс схожие запросы, где залиты статьи в всякую вопросах на счет агропонике, обслуживанию, модификация, содержанию также сбыта полученной изделий. Информационный портал на счет сельскому бизнесу считается https://fermerok.info/ истинной веб-книгой именно для современного агрофермера - здесь реально отыскать разыскивающую достоверную новости исходя из начала также процесса вашего бизнеса. Используйте также усваивайте все открытые Вам вопросы с помощью ресурса ФермерОК.
 9. Написал: Nancymem Дата: 24 октября 2019 23:46 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Каков супруг, во многом зависит от супруги.


  ------
  спортивный магазин гири


  I apologise, but, in my opinion, you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.


  ------
  https://torrent-velon.org/load/films/comedy/sem_pjanic_2019/21-1-0-6753


  Я очень хотел бы с Вами поговорить.


  ------
  https://smurfmania.com/


  Подобно тому как комплимент бывает редко без лжи, так и грубость редко бывает без известной доли правды.


  ------
  резидент играть онлайн бесплатно без


  Честное слово, это так хорошо сказано, словно я сам это сказал!


  ------
  receive sms india number online
 10. Написал: DarrinCah Дата: 25 октября 2019 17:35 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Выдув ПЭТ- бутылок непосредственно зависит от качества также точности компрессорного оснащения, что обеспечивает корректную очертания и масштабные нормы выдувной продукта. Магазин Avenu- семнадцать купить оборудование для пэт бутылок в длительности многочисленных периода времени уверенно контактирует с импортными снабженцами восточного выдувного установки плюс запчастей под технические устройств и компрессоров. На сайте интернет-платформы возможно рассмотреть весь коллекцию запасных частей, те что демонстрирует изготовитель для других марок аппарата, или отфильтровать показатели также выбрать аварийную элемент касательно вызывающему запрос. Наша команда презентует исполнимость приобретения к тому же доставки компонентов к установленному месту России, также выставляем https://avenue17.ru необходимые запчасти именно для ПЭТ оборудования, контура разлива, компрессорных аппаратов еще иной промышленной оборудования. Заказать компоненты у импортному заготовителя в демократичным расценкам реально непосредственно благодаря наш онлайн-магазину, какой делает для покупателей слишком подходящие утверждения в цена совместно с свойствами предъявленной оборудования.
 11. Написал: KarenNib Дата: 31 октября 2019 10:44 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Язык голову бережет.


  ------
  https://rustud.com/catalog/zadachi-po-chislennym-metodam


  Конечно. И я с этим столкнулся. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.


  ------
  masslooking.com


  In it something is. Many thanks for an explanation, now I will not commit such error.


  ------
  https://tlau.ru/yevryejskaja_ao/


  Если бы Лаура была женой Петрарки, разве он писал бы ей сонеты всю свою жизнь.


  ------
  продажа ножей


  Украшения созданы не для того, чтобы вызывать зависть – в лучшем случае изумление.


  ------
  карнизы для ванной купить


  Будите меня только, если придут плохие новости; а если хорошие — ни в коем случае.


  ------
  топливные блоки для биокамина


  Очень хорошая идея


  ------
  https://kinomax.pro/19-bratja-sisters.html


  Пытаться сделать все сразу - значит ничего не сделать.


  ------
  Liberty and Success


  Люди в большинстве своем не столько хотят испытать любовь, сколько ее внушить.


  ------
  убрать кусты и деревья


  It is rather valuable information


  ------
  https://torrentx.me/load/pc_games/rpg/atom_rpg_post_apocalyptic_indie_game_2017
  _pc_russkij_licenzija/9-1-0-74511
 12. Написал: CelesteLop Дата: 31 октября 2019 12:50 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Всё, что полезно хорошим людям, бывает особенно ненавистно дурным.


  ------
  накрутка голосов в опросе на сайте


  Between us speaking, I would address for the help in search engines.


  ------
  https://ekb-on-air.ru/53971


  Прошу прощения, что я вмешиваюсь, но не могли бы Вы расписать немного подробнее.


  ------
  https://glavufa.ru/77525


  Когда заметишь, что противник твой горячится, положи конец спору какой-нибудь шуткой.


  ------
  https://www.kolmovo.ru/news/366303


  Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого.


  ------
  https://perm-open.ru/86341


  просто улет


  ------
  https://pishet-omsk.ru/62299


  Любопытный топик


  ------
  https://piterskie-zametki.ru/78202


  Мудрость - это точка встречи сомнения и уверенности.


  ------
  2 квартира в новостройке Ярославль


  Юность думает лишь о настоящем, зрелый же возраст не пренебрегает ни настоящим, ни прошлым, ни будущим.


  ------
  тюльпаны


  Ничтожна та любовь, что не страшится навлечь презрение на любимую.


  ------
  https://lolzteam.net/threads/926736/
 13. Написал: RamonaAwafT Дата: 31 октября 2019 17:17 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  I am assured, what is it ?error.


  ------
  аккаунты steam


  Величие души нам без труда дается, Когда чужая кровь, а не родная льется!


  ------
  https://zajmy-online.kz/reyting-kompaniy/banki/kredit-7/


  У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего.


  ------
  возврат налога при покупке недвижимости


  Никогда не дерись с тем, кому нечего терять: это неравный поединок.


  ------
  накрутка подписчиков твич


  С тем,кто молчит,- молчат;с тем,кто рассказывает все,- тоже молчат.


  ------
  https://www.dizengoff-escort.com/%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7
  %95%d7%95%d7%99/  Верная мысль, если ее слишком часто повторять, теряет силу.


  ------
  pussyanna.com


  Кто храбр, не зная человеколюбия, кто щедр, не зная бережливости, кто идет вперед, не зная смирения, тот погибнет.


  ------
  tiktok buy followers


  старые фото


  ------
  Купить аккаунты вк авторег


  Высочайшее искусство состоит в том, чтобы скрывать его.


  ------
  СТО Волгоград


  You are not right. I am assured. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will talk.


  ------
  обновление навигации toyota
 14. Написал: Ashleewaive Дата: 31 октября 2019 23:35 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Друзья, кругом одни враги!


  ------
  чип тюнинг тойота ленд крузер прадо


  Опыт слишком часто доказывает нам то, что люди ни над чем так мало не властны, как над языком своим.


  ------
  autocad lt 2018 purchase


  Плохого слугу лучше сразу же отставить от его должности, нежели постоянно на него гневаться.


  ------
  уличные указатели изготовление


  Anything.


  ------
  букет невесты заказать в москве


  Браво, ваша фраза просто отличная


  ------
  помощь в тендерах


  Пожалуй, я соглашусь с вашим мнением


  ------
  игра онлайн с заработком денег


  бывают руки,


  ------
  https://medpokupki.ru/krasota-i-uhod/uhod-za-licom/uhod-za-gubami/
 15. Написал: Dorathysuini Дата: 11 декабря 2019 00:32 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Как много потеряли писатели, оттого что принялись писать. Нужно, чтобы они вновь начали говорить.


  ------
  Предтренировочный комплекс купить в спб  Вместо критики пишите свои варианты.


  ------
  пенза нарастить ногти


  Авторитетный ответ, познавательно...


  ------
  OnePlus 7 Pro цена


  Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.


  ------
  https://apoisk.club/4327-rukovodstvo-po-seksu-na-vtorom-svidanii_2019.html


  Как легко попадается человек на удочку самой маленькой любезности - очень трудно разжигать в себе злобу.


  ------
  casino frank.site


  Thanks for the valuable information. I have used it.


  ------
  скачать бесплатно франк казино
 16. Написал: BandM Дата: 3 марта 2020 22:38 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  В фитнес-магазине покупают полезную пищу для пропаганды здорового образа жизни. Чем выше бренд, тем сложнее маркетинговое сообщение, тем более вероятно, что кто-то будет рассматривать этот бренд как здоровый и здоровый образ жизни. Не ясно, почему потребители считают, что это правда.
  ФИТНЕСМАРКЕТ
  Согласно эксперименту который провел эксперт ФИТНЕСМАРКЕТ , воспринимаемое здоровье бренда, по-видимому, не связано с его эффективностью по отраслевым показателям (таким как проникновение в исследование и рост продаж) или качеством его товаров (например, справедливое или достоверное изображение ингредиентов). Это говорит о том, что то, что покупатели приобрели у бренда, не связано с его удовольствием от бренда или даже с его фактическим здоровьем.
  Наш эксперимент предполагает, что проблема с информацией - это скрытые сообщения, обычно приписываемые воспринимаемому здоровью.
 17. Написал: BandM Дата: 6 марта 2020 20:07 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Новый вид вируса 2019-ncoV коронавирус был зафиксирован еще в начале прошлого года в китайском городе Ухань, но только к концу января в мире стали появляться тревожные сообщения о его быстром распространении. Источник заражения неизвестен достоверно и ученые предполагают, что коронавирус появился в ходе определенных вирусных мутаций у животных, которых в пищу мог употребить нулевой пациент на уханьском рынке.
 18. Написал: MandB Дата: 26 марта 2020 22:09 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Новый вид вируса 2019-ncoV коронавирус был зафиксирован еще в начале прошлого года в китайском городе Ухань, но только к концу января в мире стали появляться тревожные сообщения о его быстром распространении. Источник заражения неизвестен достоверно и ученые предполагают, что коронавирус появился в ходе определенных вирусных мутаций у животных, которых в пищу мог употребить нулевой пациент на уханьском рынке.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив