ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 2 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 2 частина

5 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс 2 частина
Як б не нарікали вчителі, мовляв, ГДЗ не сприяють розвитку знань, з їх допомогою школярі значно покращують свої оцінки. Маючи під рукою ГДЗ рішення розв'язання до Робочий зошит для контролю досягнень з математики 5 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюкшколяр завжди може порівняти отриману відповідь з правильною і виправити помилки. Також при роботі з ГДЗ учні повторно опрацьовують пройдений матеріал, в чому їм допомагають коментарі ГДЗ. А за умови участі в процесі батьків, і зовсім можна добитися відмінних результатів, адже контроль дорослих в такій справі це дуже вагомий аргумент. 
 

 Завдання/Самостійна робота 20

Самостійна робота №1

 

1. 608034 = ...
A. 600 000 + 80000 + 3000 + 4.
Б. 600 000 + 8000 + 30 + 4.
B. 600 000 + 8000 + 300 + 4.
Г. 60 000 + 8000 + 300 + 4.

Відповідь: Б.

 

2. Скільки чисел натурального ряду міститься між числами 978 і 999?
A. 20.
Б. 21.
B. 22.
Г. 23.

Відповідь: А.

 

3. Точку N позначено на відрізку MP, довжина якого 18 см. Відрізок MN у 2 рази коротший за відрізок NP. Знайдіть довжину відрізка NP.
A. 4 см.
Б. 6 см.
B. 9 см.
Г. 12 см.

5k sr 1v2 3

 

 

 

NP = MN • 2
MP = 18
MP = MN + NP
MP = MN + MN • 2 = MN • (1 + 2) = MN • 3
MN = MP : 3 = 18 : 3 = 6
NP = 6 • 2 = 12 см.

Відповідь: Г.

 

4. На прямій дано три точки А, В і С АВ = 23 см, ВС = 18 см. Знайдіть довжину відрізка АС, Розгляньте два випадки.

5k sr 1v2 4

 

 

 

1) АС = АВ + ВС
АС = 23 + 18 = 41 см.
2) АС = АВ - ВС
АС = 23 - 18 = 5 см.

Відповідь: 1) 41 см, 2) 5 см.

Завдання/Самостійна робота 21

Самостійна робота №2

 

1. Знайдіть відстань між точками М і N.

5k sr 2v2 1

 


A. 9.
Б. 6.
В. 3.
Г. 8.

Відповідь: В.

 

2. Якщо 10*0 < 1040, то найменша цифра замість * - це ...
А. 3.
Б. 2.
B. 1.
г. 0.

Відповідь: Г.

 

3. Оберіть правильну нерівність.
А. 450 г > 5 кг.
Б. 30 хв < 45 с.
В. 200 м < 1 км.
Г. 4 см < 5 мм.

200 м = 0,2 км
0,2 км < 1 км.

Відповідь: В.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі та знайдіть його значення. Різницю найменшого трицифрового числа і числа 20 спочатку зменшили у 4 рази, а потім - збільшили на 12. Отриманий результат подвоїли. Яке число отримали?

1) 100 - 20 = 80
2) 80 : 4 = 20
3) 20 + 12 = 32
4) 32 • 2 = 64.

Відповідь: 64.

Завдання/Самостійна робота 19

Самостійна робота №19

 

1. Якщо 3 % - це число 7, то 12 % - це число.
A. 21.
Б. 36.
B. 28.
Г. 24.

7 : 0,03 = х : 1,2
х = (1,2 • 7) : 0,03 = 28.

Відповідь: В.

 

У квітковому магазині 35 % гвоздик - червоні, і їх 105 штук, 25 % - білі, а решта - рожеві.
Розв'яжіть задачі 2-3.

2. Скільки білих гвоздик у магазині?
A. 100 гв.
Б. 75 гв.
B. 50 гв.
Г. 125 гв.

х • 0,35 = 105
х = 105 : 0,35 = 300 гвоздик.
300 • 0,25 = 75 білі.

Відповідь: Б.

 

3. Скільки рожевих гвоздик у магазині?
A. 120 гв.
Б. 100 гв.
B. 105 гв.
Г. 110 гв.

100% - 35% - 25% = 40%.
300 • 0,4 = 120 рожеві.

Відповідь: А.

 

4. Ширина прямокутника дорівнює 0,8 см і становить 25 % його довжини. Знайдіть площу прямокутника.

х • 0,25 = 0,8
х = 0,8 : 0,25
х = 3,2 см.
S = 0,8 • 3,2 = 2,56 см2.

5k sr 19v1 4

 

 

 

 

Відповідь: 2,56 см2.

Завдання/Самостійна робота 22

Самостійна робота №3

 

1. Порівняйте значення числових виразів: 32455 + 672 і 34678 + 672. Який знак треба поставити між виразами?
А. =.
Б. >.
В. <.
Г. Не можна порівняти.

5k sr 3v2 1

 

 


33137 < 35350
Відповідь: В.

 

2. Обчисліть: 46 753 + 9248.
A. 56 001.
Б. 55 991.
B. 55 901.
Г. 57 002.

5k sr 3v2 2

 

 


Відповідь: А.

 

3. Виконайте додавання: 64 кг 49 г + 865 кг 654 г.
A. 929 703 г.
Б. 872 103 г.
B. 861093 г.
Г. 872 093 г.

5k sr 3v2 3

 

 

 


923 кг 703 г.
Відповідь: А.

 

4. На складі зберігається b кг гречки, жита - на а кг більше, ніж гречки, а пшениці - на с кг більше, ніж жита. Скільки кілограмів пшениці зберігається на складі? Складіть вираз та розв'яжіть задачу, якщо b = 53 092, а = 7437, с = 521.

Жито: b + a = 60529 кг.
Пшениця: (b + a) + c = 61050 кг.

5k sr 3v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 61050 кг.

Завдання/Самостійна робота 14

Самостійна робота №14

 

1. Обчисліть: 2 - 112/131.
А. 29.
Б. 1 19/131.
В. 19/131.
Г. 1 29/131.

2 - 112/131 = 262/131 - 112/131
(262-112)/131 = 150/131 = 1 19/131.

Відповідь: Б.

 

2. Порівняйте: 1 2/15 + 2 4/15 і 4 - 8/15.
Який знак треба вставити?
А. <.
В. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

1) 1 2/15 + 2 14/15 = (1 + 2) • (2+4)/15 = 3 6/15.
2) 60/15 - 8/15 = 52/15 = 3 17/15
3 6/15 < 3 7/15.

Відповідь: А.

 

3. х - 2 14/17 = 6 - 4 6/17. Знайдіть х.
А. 1 3/17.
Б. 4 8/17.
В. 3 8/17.
Г. 5 3/17.

х = 6 - 4 6/17 + 2 14/17 = 102/17 - 74/17 + 48/17.
х = 28/17 + 48/17 = 76/17 = 4 8/17.

Відповідь: Б.

 

4. Периметр трикутника зі сторонами 2 15/37, 4 10/37, 5 16/37 зменшили на 1 17/37.
Порівняйте отримане значення з числом 10 22/37.

Р = 2 15/37 + 4 10/37 + 5 16/37 = (2 + 4 + 5) • (15+10+16)/37 = 11 41/37 = 12 4/37;
12 4/37 - 1 17/37 = 11 41/37 - 1 17/37 = 10 24/37.
10 24/37 > 10 22/37.

Відповідь: 10 24/37 > 10 22/37.

Завдання/Самостійна робота 23

Самостійна робота №4

 

1. Порівняйте значення числових виразів: 492 - 167 і 492 - 159. Який знак треба поставити між виразами?
А. >.
Б. <.
В. =.
Г. Не можна порівняти.

5k sr 4v2 1

 

 

 

 

325 < 333.
Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть число, яке менше за 2256 на 132.
А. 134.
Б. 2388.
В. 936.
Г. 2124.

5k sr 4v2 2

 

 


Відповідь: Г.

 

3. 31 км 45 м - 27 км 6 м 4 дм =...
A. 381 дм.
Б. 4 040 386 дм.
B. 3843 дм.
Г. 40 386 дм.

5k sr 4v2 3

 

 

 

 

 

Відповідь: Г.


4. У теплиці було b кущів троянд, які висаджували два дні. За перший день висадили а кущів. Скільки кущів висадили за другий день, якщо у теплиці залишилось с кущів? На скільки кущів більше висадили за другий день, ніж за перший? Розв'яжіть задачу, якщо b = 18 670, а = 5894, с = 3449.

1) 18670 - 5894 = 12776
2) 12776 - 3449 = 9327
3) 9327 - 5894 = 3433.

5k sr 4v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1) за другий день 9327 кущів., 2) на 3433 кущів.

Завдання/Самостійна робота 27

Самостійна робота №8

 

1. Знайдіть ціну печива, якщо за 4 кг такого печива заплатили 44 грн.
A. 8 грн.
Б. 11 грн.
B. 12 грн.
Г. 22 грн.

44 : 4 = 11 грн.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть швидкість руху автомобіля, якщо за 4 год він проїжджає 320 км.
A. 60 км/год.
B. 70 км/год.
В. 80 км/год.
Г. 90 км/год.

320 : 4 = 80 км/год.

Відповідь: В.3. Скільки деталей зможе виточити токар за 3 дні, якщо за 2 дні він виточує 64 деталі?

A. 32 д.
B. 48 д.
В. 80 д.
Г. 96 д.

1) 64 : 2 = 32 деталі за 1 день.
2) 32 • 3 = 96 деталей.

Відповідь: Г.

 

4. Сума трьох чисел дорівнює 36. Друге число у 3 рази більше за третє, а різниця між першим і другим дорівнює 8. Знайдіть ці числа.

Третє чісло х
Друге 3х
Перше 3х + 8
(3х + 8) + 3х + х = 36
7х + 8 = 36
7х = 36 - 8 = 28
х = 28 : 7
х = 4 (третє)
Дрегє: 3 • 4 = 12
Перше: 3 • 4 + 8 = 12 + 8 = 20.

Відповідь: 20,12,4.

Завдання/Самостійна робота 24

Самостійна робота №5

 

1. Знайдіть добуток чисел 518 і 18.
A. 9 224.
Б. 9 324.
B. 9 424.
Г. 10 324.

5k sr 5v2 1

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: Б.

 

2. Виконайте множення: 40 • 312 • 25.
A. 12 480.
Б. 124 800.
B. 31 200.
Г. 312 000.

40 • 25 • 312 - 1000 • 312 = 312000.

Відповідь: Г.

 

3. Обчисліть: 52 • 1214 - 214 • 52.
А. 540.
Б. 520.
В. 52 000.
Г. 5 400.

52 • (1214 - 214) = 52 • 1000 = 52000.

Відповідь: В.

 

4. У першому цеху заводу працюють 270 робітників, у другому - в 4 рази більше, ніж у першому, а в третьому - у 2 рази більше, ніж у першому. Скільки робітників працюють у трьох цехах заводу разом?

1) 270 • 4 = 1080 робітників у 2 цеху.
2) 270 • 2 = 540 робітників у 3 цеху.
3) 270 + 1080 + 540 = 1890 робітників у 3-х цехах.

5k sr 5v2 4

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1890 робітників.

Завдання/Самостійна робота 26

Самостійна робота №7

 

1. Знайдіть корінь рівняння: 2х + 3х - 10 = 15
A. 1.
Б. 4.
B. 5.
Г. 10.

2х + 3х - 10 = 15
5х - 10 = 15
5х = 15 + 10
5х = 25
х = 25 : 5 = 5

Відповідь: В.

 

2. Розв'яжіть рівняння: 72 : (6 + у) = 9.
А. 642.
Б. 654.
В. 2.
Г. 14.

6 + у = 72 : 9
6 + у = 8
у = 8 - 6 = 2

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть значення виразу: 336 : 21 + (164 - 86) • З
А. 282.
Б. 234.
В. 240.
Г. 250.

336 : 21 + (164 - 86) • 3
16 + 78 • 3 = 16 + 234 = 250

Відповідь: Г.


4. Деяке число зменшили у 18 разів і отримане число збільшили на 720. У результаті отри мали число 822. Порівняйте невідоме число і число 720.

х : 18 + 720 = 822
х : 18 = 822 - 720
х : 18 = 102
х = 102 • 18
х = 1836.
1836 > 720.

Відповідь: 1836 > 720.

Завдання/Самостійна робота 25

Самостійна робоа №6

 

1. Знайдіть частку чисел 4340 і 35
А. 102.
Б. 120.
В. 124.
Г. 126.

5k sr 6v2 1

 

 

 

 

 

 


Відповідь:
В.

 

2. Виконайте ділення: 40 145 : 185
А. 215.
Б. 217.
В. 225.
Г. 227.

5k sr 6v2 2

 

 

 

 

 

 

Відповідь: Б.

 

3. Обчисліть: 109 344 : 536.
А. 24.
Б. 204.
В. 240.
Г. 2004.

5k sr 6v2 3

 

 

 

 

 

 

Відповідь: А.


4. За перший день у магазині продали 615 кг яблук, за другий - у 5 разів менше, ніж за перший, а за третій - у 3 рази менше, ніж за другий. Скільки яблук було продано в магазині за три дні?

1) 615 : 5 = 123 кг 2 день.
2) 123 : 3 - 41 кг 3 день.
3) 615 + 213 + 41 = 779 кг.

5k sr 6v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 779 кг.

Завдання/Самостійна робота 28

Самостійна робота №9

 

1. 8 - 23 : 2 = ...
A. 0.
Б. 4.
В. 5.
Г. 108.

8 - 8 : 2 = 8 - 4 = 4.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть площу квадрата, якщо сума довжин трьох його сторін дорівнює 18 см.
A. 36 см2.
Б. 24 см2.
B. 144 см2.
Г. 48 см2.

18 : 3 = 6 см (одна сторона)
S = 6 • 6 = 36 см2.

Відповідь: А.


3. Площа прямокутника з довжиною 6 см дорівнює 30 см2. Знайдіть його ширину.
A. 180 см.
Б. 36 см.
B. 5 см.
Г. 9 см.

30 : 6 = 5 см.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть площу зафарбованої фігури, зображеної на малюнку.

S = a2 - b • c - b • c = a2 - 2bc.

Відповідь: a2 - 2bc.

Завдання/Самостійна робота 31

Самостійна робота №12

 

1. Запишіть вираз 52 : 15 у вигляді мішаного числа.
А. 2 12/15.
Б. 3 7/15.
В. 15/52.
Г. 4 8/15.

52 : 15 = 52/ =45/15 + 7/15 = 3 7/15.

Відповідь: Б.

 

2. 4 19/34 = ...
А. 57/34.
Б. 110/34.
В. 136/34.
Г. 155/34.

4 19/34 = 136/34 + 19/34 = 155/34.

Відповідь: Г.

 

3. Порівняйте 9/17 від числа 204 і число 111. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

204 • 9/17 = 12 • 9 = 108
108 < 111.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть градусну міру кута ABD, якщо LABD = LABC + LCBD і LABC становить 7/15
розгорнутого кута, a LCBD становить 4/9 прямого кута.

LABC = 7/15 - 180° = 84°
LCBD = 4/9 • 90° = 40°
LABD = 84° + 40° = 124°.

Відповідь: 124°.

Завдання/Самостійна робота 29

Самостійна робота №10

 

1. Основою чотирикутної піраміди є...
A. п'ятикутник.
Б. чотирикутник.
B. трикутник.
Г. площина.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть об'єм куба, якщо площа його грані дорівнює 4 см2.
A. 16 см3.
Б. 8 см3.
B. 24 см3.
Г. 1 см3.

V = 4 • 2 = 8 см3.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 20 см, ширина - на 5 см менша за висоту, а довжина - у 2 рази більша за ширину.
A. 65 см3.
Б. 3900 см3.
B. 900 см3.
Г. 9000 см3.

с = 20 см
b = 20 - 5 = 15 см
a = 15 • 2 = 30 см
V = a • b • c
V = 20 • 15 • 30 = 9000 см.

5k sr 10v2 3

 

 

 

Відповідь: Г.

 

4. Знайдіть суму площ граней прямокутного паралелепіпеда, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина - на 4 см менша від довжини і в 4 рази менша від висоти.

5k sr 10v2 4

 

 

 


а = 6 см
b = 6 - 4 = 2 см
c = b • 4 = 2 • 4 = 8 см
P1 = a • b = 6 • 2 = 12 см2
P2 = b • c = 8 • 2 = 16 см2
P3 = a • c = 6 • 8 = 48 см2
∑ = 2P1 + 2P2 + 2P3
∑ = 2 • 12 + 2 • 16 + 2 • 48 = 24 + 32 + 96 = 152 см2.

Відповідь: 152 см2.

Завдання/Самостійна робота 30

Самостійна робота №11

 

Дано дроби: 3/7, 9/7, 3/5, 5/9, 5/7, 9/3, 5/3, 7/9, 7/3, 7/5, 3/9, 9/5, 7/7.
Розв'яжіть задачі 1-4.
1. Скільки серед даних дробів правильних із чисельником 9?
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. Жодного.

Відповідь: Г.

 

2. Який із дробів зі знаменником 3 є найбільшим?
А. 5/3.
Б. 9/3,
В. 7/3.
Г. 3/5.

Відповідь: Б.

 

3. Серед даних дробів оберіть дроби зі знаменником 7 та розмістіть їх у порядку зростання.
А. 3/7, 5/7, 7/7, 9/7.
Б. 7/3, 7/5, 7/7, 7/9.
В. 7/9, 7/7, 7/5, 7/3.
Г. 9/7, 7/7, 5/7, 3/7.

Відповідь: А.

 

4. Знайдіть значення b, за якого дріб 6/b дорівнює найменшому серед даних неправильних дробів.

6/b - 7/7 = 1
b = 6

Відповідь: 6.

Завдання/Самостійна робота 34

Самостійна робота №15

 

1. Число 73,3 є меншим від числа...
A. 73,07.
Б. 73.
B. 72,08.
Г. 73,41.

Відповідь: Г.

 

2. 723,09 + 88,738 - 3 9/100 =...
А. 808,738.
Б. 822,828.
В. 1606,57.
Г. 708,738.

723,09 + 88,738 - 3,09 = 723,09 - 3,09 + 88,738 = 720 + 88,738 = 808,738.

Відповідь: А.

 

3. Розв'яжіть рівняння: (х - 9,3) + 13,86 = 20,7.
A. 27,24.
Б. 25,26.
B. 21,09.
Г. 16,14.

х - 9,3 + 13,86 = 20,7
х = 20,7 - 13,86 + 9,3
х = 30 - 13,86 = 16,14

Відповідь: Г.

 

4. Сторона АВ трикутника ABC дорівнює 56,05 м, що на 21 дм менше від довжини сторони ВС. Сторона АС більша за сторону ВС на 167 см. Знайдіть периметр трикутника.

Р = АВ + ВС + АС
АВ = 56,05 м = 5605 см
ВС = 5605 + 210 = 5815 см
АС = 5815 + 167 = 5982 см
Р = 56,05 + 58,15 + 59,82 = 104,20 + 59,82 = 164,02 м.

Відповідь: 164,02 м.

Завдання/Самостійна робота 35

Самостійна робота №16

 

1. 10 • 15,1 • 0,001 • 2 = ...
A. 30,2.
Б. 0,302.
B. 3,02.
Г. 0,0302.

10 • 15,1 • 0,001 • 2 = 151 • 2 • 0,001 = 302 • 0,001 = 0,302.

Відповідь: Б.

 

2. 18,75 • 0,12 - 3,25 • 0,12 = ...
A. 1,86.
Б. 2,529.
B. 6,15.
Г. 2,64.

(18,75 - 3,25) • 0,12 = 15,50 • 0,12 = 1,86.

Відповідь: А.

 

3. Обчисліть: 45,3 • 5/10 - 1,32.
A. 23,17.
Б. 228,19.
B. 5,75.
Г. 20,96.

45,3 • 0,5 - 1,32 = 22,65 - 1,69 = 20,96.

Відповідь: Г.

 

4. 1 кг гречки коштує 12,34 грн, а 1 кг рису - на 9,25 грн дорожчий. 1 кг пшона на 13,67 грн дешевший, ніж 1 кг рису. Скільки коштують 3 кг гречки, 2 кг рису і 4 кг пшона?

3 кг гречки - 3 • 12,34 = 37,02 грн.
1 кг рису - 12,34 + 9,25 = 21,59 грн.
2 кг рису - 21,59 • 2 = 43,18 грн.
1 кг пшона - 21,59 - 13,67 = 7,92 грн.
4 кг пшона - 7,92 • 4 = 31,68 грн.

Відповідь: 3 кг = 37,02 грн.; 2 кг = 43,18 грн.; 4 кг = 31,68 грн.

Завдання/Самостійна робота 36

Самостійна робота №17

 

1. 1,368 : 2,4 = ...
A. 0,57.
Б. 0,52.
В. 0,064.
Г. 5,7.

1,368 : 2,4 = 0,57

Відповідь: А.

 

2. Обчисліть: 6,01 : 100 : 0,001.
А. 601.
Б. 6,01.
В. 60,1.
Г. 0,601.

6,01 : 100 = 0,0601 : 0,001 = 60,1.

Відповідь: В.

 

3. Розв'яжіть рівняння: 0,3х - 2,8 = 0,02.
A. 9,4.
Б. 10.
B. 9,3.
Г. 0,1.

0,3х - 2,8 = 0,02
0,3х = 2,8 + 0,02
0,3х = 2,82
х = 2,82: 0,3
х = 9,4.

Відповідь: А.

 

4. Знайдіть частку двох чисел, якщо 0,8 від першого числа дорівнює 16,016, а 0,25 від другого - 6,25.

16,016 : 0,8 = 20,02
6,25 : 0,25 = 25
20,02 : 25 = 0,8008.

5k sr 17v2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 0,8008.

Завдання/Самостійна робота 32

Самостійна робота №13

 

1. Обчисліть: 210/403 - 126/403.
А. 86/403.
Б. 74/403.
В. 84/403.
Г. 74.

210/403 - 126/403 = (210-126)/403 = 84/403.

Відповідь: В.

 

2. Обчисліть: 38/137 - 9/137 + 94/137.
А. 133/137.
Б. 123/137.
в. 133/274.
г 122/137.

38/137 - 9/137 + 94/137 = (38-9+94)/137 = (39-94)/137 = 123/137.

Відповідь: Б.

 

3. 254/306 - х/306 = 115/306. Знайдіть х.
А. 139/306.
Б. 129/306.
В. 129.
Г. 139.

254/306 - х/306 = 115/306
х/306 = (254-115)/306 = 139/306
х = 139.

Відповідь: Г.

 

4. Знайдіть значення виразу (b/d - c/d) - a/d, якщо а = 33, b = 76, с = 27, d = 97.

(76/37 - 27/97) - 33/97 = 49/97 - 33/97 = 16/97.

Відповідь: 16/97.

Завдання/Самостійна робота 33

Самостійна робота №14

 

1. Обчисліть: 2 - 119/145.
А. 27.
Б. 1 26/145.
В. 1 16/145.
Г. 1 27/145.

2 - 119/145 = 290/145 - 119/145 = 171/145 = 1 26/145.

Відповідь: Б.

 

2. Порівняйте: 2 3/19 + 2 12/19 і 5 - 5/19. Який знак треба вставити?
А. >.
Б. <.
В. Не можна порівняти.
Г. =.

2 3-19 + 2 12/19 = 4 15/19
5 - 5/19 = 95/19 - 5/19 = 90/19 = 4 14/19.

Відповідь: А.

 

3. х - 5 19/33 = 4 - 2 17/33. Знайдіть х.
А. 7 2/33.
Б. 8 2/33.
В. 4 3/33.
Г. 10/17.

х - 5 19/33 = 4 - 2 17/33
х = 4 + 5 19/33 - 2 17/33 = 4 + 3 2/33
х = 4 + 3 2/33 = 132/33 + 101/33 = 7 2/33.

Відповідь: А.

 

4. Периметр трикутника зі сторонами 4 16/41, 2 11/41, 3 15/21 зменшили на 2 27/41.
Порівняйте отримане значення з числом 7 17/41.

Р = 4 16/41 + 2 11/41 + 3 15/41 = (4 + 2 + 3)(16+11+15)/41 = 9 42/41
9 42/41 - 2 27/41 = 7 15/41
7 15/41 < 7 17/41.

Відповідь: 7 15/41 < 7 17/41.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: Макс Дата: 12 апреля 2021 16:41 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Ищите аттракцион виртуальной реальности в Москве - обращайтесь в нашу фирму.
 2. Написал: Екатерина Дата: 17 апреля 2021 13:47 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Купить натяжные потолки дешево в Москве
 3. Написал: Екатерина Дата: 17 апреля 2021 15:19 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Замер натяжного потолка недорого в Москве
 4. Написал: Дмитрий Дата: 9 мая 2021 14:43 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Эмаль пф 115 купить в интернет магазине в Москве.
 5. Написал: Екатерина Дата: 24 июня 2021 11:47 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Предлагаем кондиционирование: проектирование, монтаж
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив