ГДЗ: готовые домашние задания за 1-11 класс - ОТВЕТOV.NET

» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 1 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 1 частина

5 класс / Математика
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс
Як б не нарікали вчителі, мовляв, ГДЗ не сприяють розвитку знань, з їх допомогою школярі значно покращують свої оцінки. Маючи під рукою ГДЗ рішення розв'язання до Робочий зошит для контролю досягнень з математики 5 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюкшколяр завжди може порівняти отриману відповідь з правильною і виправити помилки. Також при роботі з ГДЗ учні повторно опрацьовують пройдений матеріал, в чому їм допомагають коментарі ГДЗ. А за умови участі в процесі батьків, і зовсім можна добитися відмінних результатів, адже контроль дорослих в такій справі це дуже вагомий аргумент. 
 

 

 
Завдання/Самостійна робота

Самостійна робота №1

1. 570503 = ...
A. 500 000 + 70 000 + 5000 + 3.
Б. 500 000 + 70 00 + 500 + 3.
В. 500 000 + 70000 + 500 + 3.
Г. 500 000 + 70 000 + 5000 + 30.
Відповідь: В.
 
2. Скільки чисел натурального рялу міститься між числами 809 і 824?
A. 14
Б. 15
B. 16.
Г. 17.
Відповідь: А.
 
3. Точку К позначено на відрізку MN, довжина якого 20 см. Відрійок МК у 3 ризи відрізок KN. Знайдіть довжину відрізки МК.
A. 2 см.
Б. 4 см.
B. 5 см.
Г. 15 см.
Відповідь:
5k sr 1v1 3
 
 
MK = KN • 3
MN = MK
KN = 20 см
KN • 3 + KN = 20
KN • (3 + 1) = 20
KN = 20 : 4 = 5
MK = 3 • 5 = 15.
Відповідь: Г.
 
4. Hа прямій дано три точки А, В і C. AC = 26 см. СВ = 12см. Знайдіть довжину відрізка АВ. Розгляньте два випадки.
Відповідь:
5k sr 1v1 4
 
 
1) АВ = АС - СВ
АВ = 26 - 12 = 14 см
2) АВ = АС + СВ
АВ = 26 + 12 = 38 см.
Відповідь: 1) АВ = 14 см; 2) АВ = 38 см.

 
Завдання/Самостійна робота 2

Самостійна робота №2
 
1.Знайдіть відстань між точками С і D (мал. 1).
5k sr 2v1 1
 
 
 
A. 10.
Б. 5
B. 7.
Г. 9.
Відповідь: Б.
 
2. Якщо 10*0 > 1080, то найбільша цифри замість * - це ...
А. 6
Б. 7.
В. 8.
Г. 9.
Відповідь: Г.
 
3. Оберіть правильну нерівність.
A. 24 с > 48 ха.
Б. 1800 г > 100 кг.
B. 120 хв.< 3 год.
Г. 20 см > 2 м.

120 хв. = 2 год.
2 год < 3 год.
Відповідь: В.
 
4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі ти знайдіть його значення.
Частку найбільшого двоцифрового числа і числа 9 спочатку збільшили на 4, в потім у 3 рази. Від отриманого результату відняли 25. Яке число отримали?
Відповідь:
1) 99 : 9 = 11
2) 11 + 4 = 15
3) 15 • 3 = 45
4) 45 - 25 = 20.

Завдання/Самостійна робота 6

Самостійна робота №6
 
1. Знайдіть частку чисел 3456 і 16.
А. 196.
Б. 206.
В. 211.
Г. 216.
5k sr 6v1 1
 
 
 
 
 
 
Відповідь: Г.
 
2. Виконайте ділення: 50 127 : 231.
A. 207.
Б. 217.
B. 227.
Г. 317.
5k sr 6v1 2
 
 
 
 
 
 
Відповідь: Б.
 
3. Обчисліть: 259 796 : 428.
A. 67.
Б. 670.
B. 607.
Г. 6007.
5k sr 6v1 3
 
 
 
 
 

Відповідь: А.
 
4. У першому цеху заводу працюють 490 робітників, у другому - в 7 разів менше, ніж у першому, а в третьому - у 2 рази менше, ніж у першому. Скільки робітників працюють у трьох цехах заводу разом?
1) 490 : 7 = 70 роб. у 2 цеху.
2) 490 : 2 = 245 ро. у 3 цеху.
3) 490 + 70 + 245 = 805 робітників.
5k sr 6v1 4
 
 
 
 
 Відповідь: 805 робітників.

Завдання/Самостійна робота 8

Самостійна робота №8
 
1. Знайдіть ціну цукерок, якщо за 3 кг таких цукерок заплатили 48 грн.
A. 12 грн.
Б. 16 грн.
B. 18 грн.
Г. 24 грн.
48 : 3 = 16 грн.
Відповідь: Б.
 
2. Знайдіть швидкість руху автобуса, якщо за 5 год він проїжджає 300 км.
A. 50 км/год.
Б. 55 км/год.
B. 60 км/год.
Г. 65 км/год.
300 : 5 = 60 км/год.
Відповідь: В.
 
3. Скільки деталей зможе виточити токар за 5 год, якщо за 2 год він виточує 8 деталей?
А. 4 д.
Б. 10 д.
В. 20 д.
Г. 30 д.
1) 8 : 2 = 4 деталі за 1 год.
2) 5 • 4 = 20 деталей.
Відповідь: В.
 
4. Сума трьох чисел дорівнює 34. Перше число у 2 рази більше за друге, а різниця між третім і другим дорівнює 6. Знайдіть ці числа.
1) х + 2 • х + (х + 6) = 34
2х + 2х = 34 - 6
4х = 28
х = 7.
2) 7 • 2 = 14.
3) 7 + 6 = 13.
Відповідь: 14, 7, 13.

Завдання/Самостійна робота 9

Самостійна робота №9
 
1. 2 + 24 : 4 = ...
A. 6.
B. 16.
В. 9.
Г. 4.
2 + 16 : 4 = 2 + 4 = 6
Відповідь: А.

2. Знайдіть площу квадрата, якщо сума довжин двох його сторін дорівнює 6 см.
A. 36 см2.
B. 24 см2.
В. 9 см2.
Г. 12 см2.
6 : 2 = 3 см (сторона)
3 • 3 = 9 см2.
Відповідь: В.
 
3. Площа прямокутника з шириною 3 см дорівнює 24 см2. Знайдіть його довжину.
A. 72 см.
Б. 27 см.
B. 21см.
Г. 8 см.
24: 3 = 8 см.
Відповідь: Г.
 
4. Знайдіть площу зафарбованої фігури, зображеної на малюнку.
S = a • b - c2 - c2 = a • b - 2c2.
Відповідь: a • b - 2c2.

Завдання/Самостійна робота 4

Самостійна робота №4
 
1. Порівняйте значення числових виразів: 521 - 207 і 508 - 207. Який знак треба поставити між виразами?
А. >.
Б. <.
В. =.
Г. Не можна порівняти.
5k sr 4v1 1
 
 
 
314 > 301
Відповідь: А.
 
2. Знайдіть число, яке менше за 3489 на 214.
A. 1349.
Б. 3275.
B. 3703.
Г. 276.
5k sr 4v1 2
 
 
 
 
Відповідь: Б.
 
3. 654 кг 8 г - 49 кг 99 г = ...
A. 604 909 г.
Б. 605 009 г.
B. 1549 г.
Г. 605 019 г.
5k sr 4v1 3
 
 
 
 
Відповідь: А.
 
4. На складі було b кг картоплі, яку продавали два дні. За перший день продали а кг картоплі. Скільки картоплі продали за другий день, якщо після продажу залишилося с кг? На скільки кілограмів картоплі більше продали за другий день, ніж за перший?
Розв'яжіть задачу, якщо b = 9612, а = 4201, с = 706.

1) b - a = 9612 - 4201 = 5411 кг
2) 5411- с = 5411 - 706 = 4705 кг
3) 4705 - а = 4705 - 4201 = 504 кг.
5k sr 4v1 4
 
 
 
 
 
 

Відповідь: 1) за другий день 4705 кг; 2) на 504 кг.

Завдання/Самостійна робота 5

Самостійна робота №5
 
1. Знайдіть добуток чисел 131 і 24.
A. 3 044.
Б. 3 124.
B. 3 144.
Г. 3 244.
5k sr 5v1 1
 
 
 
 
 

Відповідь: В.
 
2. Виконайте множення: 20 • 174 • 5.
A. 3 480.
Б. 34 800.
B. 1 740.
Г. 17 400.
20 • 5 • 174 = 100 • 174 = 17400.
Відповідь: Г.
 
3. Обчисліть: 264 • 28 + 28 • 736.
A. 2 600.
Б. 2 800.
B. 28 000.
Г. 280 000.
264 • 28 + 28 • 736 = 28 • (264 + 736) = 28 • 1000 = 28000.
Відповідь: В.
 
4. За перший день у магазині було продано 450 кг яблук, за другий - у 2 рази більше, ніж за перший, а за третій - у 3 рази більше, ніж за другий. Скільки кілограмів яблук було продано в магазині за три дні?
1) 450 • 2 = 900 кг (за другий).
2) 900 • 3 = 2700 кг (за третій).
3) 450 + 900 + 2700 = 1350 + 2700 = 4050 кг.
Відповідь: 4050 кг.

Завдання/Самостійна робота 7

Самостійна робота №7
 
1. Знайдіть корінь рівняння: 5х - 3х + 4 = 22.
A. 13.
Б. 12.
B. 10.
Г. 9.
5х - 3х + 4 = 22
2х = 22 - 4
2х = 18
х = 18 : 2 = 9

Відповідь: Г.


2. Розв'яжіть рівняння: (у - 12) : 8 = 16.
A. 116.
Б. 140.
B. 14.
Г. 10.
(у - 12) : 8 = 16
у - 12 = 8 • 16
у - 12 = 128
у = 128 - 12 = 116

Відповідь: А.
 
3. Знайдіть значення виразу: 195 - (11 + 435 : 15) • 4
A. 220.
Б. 35.
B. 45.
Г. 55.
195 - (11 + 29) • 4
195 - 40 • 4
195 - 160 = 35

Відповідь: Б.
 
4. Деяке число збільшили у 12 разів і отримане число зменшили на 230. У результаті отри мали 2230. Порівняйте невідоме число і число 230.
(х • 12) : 230 = 2230
12х = 2230 + 230
12х = 2460
х = 2460 : 12 = 25
25 < 230
Відповідь: 25 < 230.

Завдання/Самостійна робота 11

Самостійна робота №11
 
Дано дроби: 4/11, 9/11, 4/5, 5/9, 9/4, 5/4, 11/9, 11/4, 11/5, 4/9, 9/5, 11/11.
Розв'яжіть задачі 1-4.
1. Скільки серед даних дробів правильних із чисельником 9?
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. Жодного.
Відповідь: А.
 
2. Який із дробів зі знаменником 5 є найбільшим?
А. 4/5.
Б. 9/5.
В. 11/5.
Г. 5/4.
Відповідь: В.
 
3. Серед даних дробів оберіть дроби зі знаменником 11 та розмістіть їх у порядку спадання.
А. 11/11, 11/9, 11/5, 11/4.
Б. 11/11, 9/11, 5/11, 4/11.
В. 4/11, 5/11, 9/11, 11/11.
Г. 11/4, 11/5, 11/9, 11/11.
Відповідь: Б.
 
4. Знайдіть значення а, за якого дріб 8/а дорівнює найменшому серед даних неправильних дробів.
8/а = 11/11 = 1
а = 8.
Відповідь: 8.

Завдання/Самостійна робота 3

Самостійна робота №3
 
1. Порівняйте значення числових виразів: 357 + 9521 і 9621 + 357. Який знак треба поставити між виразами?
A. =. 
Б. >.
В. <.
Г. Не можна порівняти.
1) 357 + 9521
5k sr 3v1 1
 
 
 
Відповідь: В.
 
2. Обчисліть: 18 371 + 2929.
A. 20 300.
Б. 21 290.
B. 10 290. Г. 21 300.
5k sr 3v1 2
 
 

Відповідь: Г.
 
3. Виконайте додавання: 74 м 6 дм 1 см + 95 м 4 см.
A. 7415 см.
Б. 16 965 см.
B. 8415 см.
Г. 15 965 см.
5k sr 3v1 3
 
 
 

169 м = 16900см
16900 + 65 = 16965 см
Відповідь: В.
 
4. На казковій планеті А проживає а жителів, на планеті В - на b жителів більше, ніж на планеті А, а на планеті С - на с жителів більше, ніж на планеті В. Скільки жителів проживає на планеті С? Складіть вираз та розв'яжіть задачу, якщо а = 845 089, b = 9211, с = 4387.
1) В = а + b = 845089 + 9211
2) C = B + c = 854300 + 4387
C = 858687
5k sr 3v1 4
 
 
 
 
 
 
Відповідь: 858 687.

Завдання/Самостійна робота 10

Самостійна робота №10
 
1. Бічною гранню п'ятикутної піраміди є...
A. п'ятикутник.
Б. чотирикутник.
B. трикутник.
Г. площина.
Відповідь: В.
 
2. Знайдіть об'єм куба, якщо периметр його грані дорівнює 4 см.
A. 1 см3.
Б. 16 см3.
B. 12 см3.
Г. 64 см3.
P = 4 • a; a = 1
V = 1 • 1 • 1 = 1 см3.
Відповідь: А.


3. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 16 см, довжина - на 4 см більша за висоту, а ширина - у 4 рази менша від довжини.
A. 41 см3.
Б. 576 см3.
B. 32000 см3.
Г. 1600 см3.
V = a • b • c;
a = 16, b = 16 + 4 = 20, c = 20 : 4 = 5
V = 16 • 20 • 5 = 16 • 100 = 1600 см3.
Відповідь: Г.

4. Знайдіть суму площ граней прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 8 см, а ширина - на 2 см більша за висоту і в 5 разів менша від довжини.
5k sr 10v1 4
 
 
 
 
S1 = a • b,
S2 = a • c,
S3 = b • c

a = 5 • 10 = 50 см, b = 8 см, c = 8 + 2 = 10 см
S1 = 50 • 8 = 400,
S2 = 50 • 10 = 500,
S3 = 8 • 10 = 800

S = 2 • 400 + 2 • 500 + 2 • 80 = 800 + 1000 + 160 = 1800 + 160 = 1960 см2.
Відповідь: 1960 см2.

Завдання/Самостійна робота 15

Самостійна робота №15
 
1. Число 125,07 є більшим за число...
A. 126,07.
В. 98,999.
B. 125,11.
Г. 130.
Відповідь: Б.

2. 17,9 - 5,125 + 2 1/10 = ...
A. 15,875.
Б. 14,875.
B. 12,975.
Г. 15,985.
17,9 - 5,125 + 2,1 = 17,9 + 2,1 - 5,125 = 20 - 5,125 = 14,875.

Відповідь: Б.

3. Розв'яжіть рівняння: (х + 3,8) - 5,04 = 7,8.
A. 6,2.
Б. 9,04.
B. 10,04.
Г. 15,92.
х + 3,8 - 5,04 = 7,8
х = 7,8 + 5,04 - 3,8 = 12,84 - 3,8 = 9,04.
Відповідь: Б.
 
4. Сторона АВ трикутника ABC дорівнює 62,1 дм, що на 19 дм 6 см більше за довжину сторони ВС. Сторона АС менша від сторони ВС на 25 см. Знайдіть периметр трикутника.
5k sr 15v1 4
 
 
 
 
АВ = 62,1 = 621 см.
ВС = 621 - 196 = 425 см.
АС = 425 - 25 = 400 см.
Р = АВ + ВС + АС = 621 + 400 + 425 = 1021 + 425 = 1446 см2.
Відповідь: 1446 см2.

Завдання/Самостійна робота 12

Самостійна робота №12
 
1. Запишіть вираз 33 : 14 у вигляді мішаного числа.
А. 1 6/14.
Б. 14/33.
В. 1 9/14.
Г. 2 5/14.
33/14 = 28/14 + 5/14 = 2 5/14.
Відповідь: Г.
 
2. 3 17/35 = ...
А. 88/35.
Б. 598/35.
В. 122/35.
Г. 105/35.
3 17/35 = 105/35 + 17/35 = 122/35.
Відповідь: В.
 
3. Порівняйте 5/14 від числа 154 і число 51. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.
154 • 5/14 = 11 • 5 = 55
55 > 51.
Відповідь: В.
 
4. Знайдіть градусну міру кута MON, якщо ∟MON = ∟МОК + ∟KON і ∟МОК становить
4/15 прямого кута, a ∟KON становить 2/9 розгорнутого кута.
∟MOК = 90 • 4/15 = 24°.
∟КON = 180 • 2/9 = 40°.
∟MON = ∟MOК + ∟КON = 40° + 24° = 64°.
Відповідь: 64°.

Завдання/Самостійна робота 13

Самостыйна робота №13
 
1. Обчисліть: 220/311 - 172/311.
А. 38/311.
Б. 58/311.
В. 48/311.
Г. 38.
220/311 - 172/311 = (220-172)/311 = 48/311
Відповідь: В.
 
2. Обчисліть: 55/149 + 99/149 - 21/149.
А. 133/149.
Б. 123/149.
В. 122/149.
Г. 133/298.
55/149 + 99/149 - 21/149 = (55+99-21)/149 = (154-21)/149 = 133/149.
Відповідь: А.
 
3. х/251 - 16/251 = 115/251. Знайдіть х.
А. 131/251.
Б. 99/251.
В. 131.
Г. 121/251.
х/251 - 16/251 = 115/251
х/251 = 115/251 + 16/251 = 131/251
х = 131
Відповідь: В.
 
4. Знайдіть значення виразу (b/d - c/d) - a/d, якщо а = 11, b = 33, с = 17, d = 47.
(33/47 - 17/47) - 11/47 = 16/47 - 11/47 = 5/47.
Відповідь: 5/47.

Завдання/Самостійна робота 16

Самостійна робота №16
 
1. 45 • 0,01 • 0,2 • 10 = ...
A. 9.
Б. 0,9.
B. 0,09.
Г. 0,009.
45 • 0,01 • 2 = 90 • 0,01 = 0,9.
Відповідь: Б.
 
2. 21,1 • 0,125 - 21,1 • 0,005 = ...
А. 0,633.
Б. 2743.
В. 2,532.
Г. 253,2.
21,1 • (0,125 - 0,005) = 21,1 • 0,120 = 2,535.
Відповідь: В.
 
3. Обчисліть: 0,5 • 1 2/10 + 1,12.
A. 2,8.
Б. 1,81.
B. 12,7.
Г. 1,27.
0,5 • 1,2 + 1,12 = 0,5 • 1,2 + 1,21 = 0,6 + 1,21 = 1,81.
Відповідь: Б.
 
4. 1 кг яблук коштує 10,75 грн, а 1 кг груш - на 4,25 грн дорожчий. 1 кг слив на 2,53 грн дешевший, ніж 1 кг груш. Скільки коштують 2 кг яблук, 4 кг груш і 5 кг слив?
2 кг яблук - 10,75 • 2 = 21,50 грн.
1 кг яблук - 10,75 + 4,25 = 15 грн.
4 кг груш - 4 • 15 = 60 грн.
1 кг слив - 10,75 - 2,53 = 8,22 грн.
8 кг слив - 8,22 • 5 = 41,1 грн.
Відповідь: 2 кг яблук = 21,5 грн., 4 кг груш = 60 грн., 5 кг слив = 41,1 грн.

Завдання/Самостійна робота 17

Самостійна робота №17
 
1. 3,36 : 3,2 = ...
A. 1,02.
Б. 0,12.
В. 1,18.
Г. 1,05.
3,36 : 3,2 = 1,05.
Відповідь: Г.
 
2. Обчисліть: 73,9 : 0,01 : 10.
A. 73,9.
Б. 739.
B. 7,39.
Г. 0,739.
73,9 : 0,01 : 10 = 73,9 : 0,001 = 0,739.
Відповідь: Г.
 

3. Розв'яжіть рівняння 5х + 4,3 = 8,05.
А. 2,47.
Б. 7,5.
В. 1,524.
Г. 0,75.
5х + 4,3 = 8,05
5х = 8,05 - 4,3 = 3,75
х = 3,75 : 5 = 0,75.
Відповідь: Г.
 

4. Знайдіть частку двох чисел, якщо 0,4 від першого числа дорівнює 102,6,
а 0,02 від другого - 0,912.

102,6 : 0,4 = 256,5
0,912 : 0,02 = 45,6
256,5 : 45,6 = 5,625.
5k sr 17v1 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідь: 5,625.

Завдання/Самостійна робота 18

Самостійна робота №18
 
1. Обчисліть 13 % від 39.
A. 30.
Б. 5,07.
B. 50,7.
Г. 3.
36 • 0,13 = 5,07.
Відповідь: Б.

2. Порівняйте: 10 % від 17 і 17 % від 10. Який знак треба вставити?
А. <.
Б. >.
В. =.
Г. Не можна порівняти.
17 • 0,1 = 1,7
10 • 0,17 = 1,7.
Відповідь: В.

3. Знайдіть суму 25 % від 48 та 35 % від 48.
А. 33,6.
Б. 24.
В. 28.
Г. 28,8.
48 • 0,25 = 12
48 • 0,35 = 16,8
12 + 16,8 = 28,8.
Відповідь: Г.

4. 1 кг бананів коштує 12 грн. Ціна 1 кг лимонів становить 135 % від ціни 1 кг бананів,
а ціна 1 кг ківі - 150 % від ціни 1 кг лимонів. Скільки коштують 1,5 кг ківі?

1 кг бананів = 12 грн.
1 кг лимонів - 1,35 • 12 = 16,2 грн.
1 кг ківі = 1,5 • 16,2 = 24,30 грн.
1,5 кг ківі = 1,5 • 24,3 = 36,45 грн.
Відповідь: 36,45 грн.

Рейтинг:
(голосов: 1)
Внимание!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 1. Написал: дима Дата: 13 ноября 2019 14:43 Комментариев: 0 Публикаций: 0
  Компания КСК-ГРУПП выполняет весь комплекс работ, необходимых для строительства и эксплуатации бассейнов и аквапарков. У нас вы можете заказать проектирование и строительство бассейнов, гидроизоляцию бассейна. Все специалисты нашей компании имеют огромный опыт в сфере бассейнов и водно-развлекательных комплексов. Высокая квалификация специалистов подтверждена дипломами и квалификационными сертификатами. Мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями и разработчиками оборудования для бассейнов и аквапарков.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив